Uutiset 2011
 

Lapin korkeakouluista osaavia työntekijöitä

29.11.2011

Tuoreen työnantajakyselyn mukaan Lapin korkeakoulut palvelevat hyvin paikallisia työmarkkinoita.

Kyselyyn vastanneet työnantajat ovat rekrytoineet lähes 600 korkeakoulutettua kolmesta pohjoisen korkeakoulusta, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta, Lapin yliopistosta ja Rovaniemen ammattikorkeakoulusta, viimeisen puolentoista vuoden aikana. Noin puolet heistä on palkattu määräaikaisiin ja runsas neljännes vakituisiin työsuhteisiin.

Rekrytointitilanteessa työnantajat arvostavat hakijan tutkintoa ja aktiivisuutta. Eniten käytetyt kanavat rekrytointiin olivat Internet-sivustot sekä lehti-ilmoitukset. Yhtä tärkeä kanava oli työnhakijan oma, suora yhteydenotto organisaatioon. Työntekijän odotetaan olevan oma-aloitteinen, avoin ja yhteistyökykyinen.

Työnantajien kiinnostus yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa on pysynyt vahvana. Erityisesti työnantajia kiinnostaa harjoittelupaikkojen ja opinnäytetyöaiheiden tarjoaminen sekä perus- että jatko-opiskelijoille, vastavalmistuneiden rekrytointi, projektiyhteistyö sekä henkilöstön täydennyskoulutus. Vastaajista 57 prosenttia aikoo rekrytoida korkeakoulusta valmistuneita vuoden sisällä ja 85 prosenttia on tarjoamassa harjoittelupaikkoja. Työnantajat arvioivat asiantuntijatason työntekijöiden tarpeen kasvavan jonkin verran. Johtotason työvoimatarve pysyy pääsääntöisesti ennallaan.

Kyselylomake lähetettiin korkeakoulujen yhteistyökumppaneille, noin 600 lappilaiselle työnantajalle. Vastausten palautusprosentti oli 32. Vastaajissa ovat edustettuina kaikki Lapin seutukunnat ja eri työnantajasektorien toimijat. Kysely lähettiin kesällä 2011, ensimmäinen vastaava kysely on toteutettu vuonna 2007.

Osaaminen tukee Lapin työelämää
Lapin korkeakoulujen tavoitteena on kehittää osaamista, joka tukee Lapin työelämän ja elinkeinojen kehitystä. Opintojen tulee vastata työ- ja elinkeinoelämän tarpeita. Palautteesta saadaan tietoa siitä, miten korkeakoulut ovat onnistuneet tehtävässä ja miten toiminnan laatua voidaan parantaa. Samalla vahvistetaan yhteistyötä työelämän ja opetuksen välillä.

Lisätiedot:
Markku Tarvainen
Lapin korkeakoulukonserni
johtaja
p. 010 383 5335
markku.tarvainen@tokem.fi

Outi Hyry-Honka
Rovaniemen ammattikorkeakoulu,
p. 020 798 5403
opetustoiminnan kehitysjohtaja
outi.hyry-honka@ramk.fi