Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 2

Lapin korkeakoulujen opiskelijoille oma opintopsykologi

31.3.2021

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto ovat tiivistäneet yhteistyötään opiskelijoiden palveluissa vuoden alusta alkaen. Yhteistyö on mahdollistanut opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden lisäämisen, ja yhtenä konkreettisena tekona on opintopsykologin rekrytoiminen.

Opintopsykologin rekrytointi yliopistolle sijoitettuihin yhteisiin opetus- ja oppimispalveluihin käynnistyy huhtikuussa. Opintopsykologi auttaa opiskelijoita esimerkiksi oppimiseen, opiskeluun ja opinnoissa jaksamiseen liittyvissä haasteissa.

– Haluamme tukea opiskelijoidemme hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla, ja erilaisissa opiskeluun liittyvissä pulmatilanteissa on hyvä pystyä hyödyntämään myös opintopsykologin asiantuntemusta, sanoo Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi.

Opiskelijoiden ohjauksessa opettajilla ja kaikilla opiskelijoiden kanssa arjessa työskentelevillä on keskeinen rooli. Opetuksen ohjaustyötä tekevät myös opinto-ohjaajat. Opiskelijoiden hyvinvointipalveluista huolehtivat erityisesti korkeakoulukuraattorit ja liikunnanohjaajat. Korkeakoulukuraattoritoiminnalla tuetaan opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia, varhaista tukea sekä elämänhallintaa yhteistyössä erilaisten palveluverkostojen ja opintososiaalisten asioiden asiantuntijoiden kanssa.

– Nykyinen korkeakoulujen toimintaympäristö haastaa opiskelijoiden jaksamista monin eri tavoin. Uskomme, että oman opintopsykologin avulla pystymme tukemaan opiskelijoitamme erilaisissa oppimiseen, motivaation ja jaksamiseen liittyvissä tilanteissa, kertoo Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen.

Myös Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY ja Lapin AMKin opiskelijakunta ROTKO iloitsevat päätöksestä rekrytoida opintopsykologi. LYYn hallituksen puheenjohtaja Elina Kuula kiittelee opiskelija-aktiiveja pitkäjänteisestä opiskelijaedunvalvontatyöstä ja toivoo panostetusta opiskelijahyvinvointiin myös jatkossa:

– Olemme tyytyväisiä päätöksestä opintopsykologin rekrytoinnin avaamiseen. Nyt toivomme hakijoita tehtävään ja lisää konkreettisia toimia hyvinvointiin.

– Kulunut vuosi on ollut hyvin raskas opiskelijoille. Etäopetukseen siirtyminen on ollut monille kuormittavaa ja aiheuttanut haasteita opintojen edistymisessä. Opintopsykologin palkkaaminen tuo paljon eväitä haasteiden ratkaisemiseen, kiteyttää ROTKOn hallituksen puheenjohtaja Julia Nikusaari.

Lisätiedot:

Antti Syväjärvi
Lapin yliopiston rehtori
antti.syvajarvi(at)ulapland.fi
p. 0400 606 244

Riitta Rissanen
Lapin ammattikorkeakoulun rehtori
riitta.rissanen(at)lapinamk.fi
p. 0400 293 545