Uutiset 2005
 

Lapin korkeakoulujen yhteistyö vahvistuu

14.12.2005

Lapin maakuntakorkeakoulu on toiminut esimerkkinä useille maakuntakorkeakouluille eri puolilla Suomea. Hankkeena käynnistynyt Lapin maakuntakorkeakoulu vakinaistettiin 14.12.2005 tehdyllä sopimuksella.

Maakuntakorkeakoulutoiminnan kehittämisessä ja vakinaistamisessa lappilaiset korkeakoulut ovat toimineet maassamme tienraivaajina. Lapin maakuntakorkeakoulu on kehittänyt uudenlaisen tavan tuottaa toimintaa korkeakoulupaikkakuntien ulkopuolelle. Lappilainen pilottitoiminta onkin toiminut esimerkkinä myös muille eri maakunnissa käynnistyneille maakuntakorkeakoulukokeiluille.

Lapin maakuntakorkeakoululla ei ole erillisiä alueellisia toimipisteitä. Toiminta perustuu korkeakouluyksiköiden ja seutukuntien yhteistyölle. Koordinoitu yhteistyö tuottaa Lapin seutukuntiin tarpeiden mukaisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka lisäävät osaamista ja hyvinvointia.

Toiminta jatkuu ja yhteistyö syvenee
Hankemuotoisena käynnistynyt Lapin maakuntakorkeakoulu muuttuu pysyväksi toiminnaksi 14.12.2005 allekirjoitetun vakinaistamissopimuksen myötä. Sopimuksessa Lapin maakuntakorkeakoulun osapuolet, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut, Lapin yliopisto ja Lapin kesäyliopisto sitoutuvat jatkamaan yhteistyötään seutukuntia palvelevassa toiminnassa.

Vakinaistamissopimuksella perustetaan maakuntakorkeakouluosapuolten yhteisesti rahoittama koordinaattorin tehtävä. Alueellisen toiminnan pysyvällä koordinoinnilla halutaan varmistaa säännöllisen seutukuntayhteistyön ja seudullisten osaamis-strategioiden mukaisen toiminnan jatkuminen. Maakuntakorkeakoulua hyödynnetään jatkossa alueellisen toiminnan lisäksi myös korkeakouluyksiköiden kampusyhteistyön syventämisessä. 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Ari Konu
Puhelin 040 – 735 2007

Lisätietoa toiminnasta osoitteesta: www.maakuntakorkeakoulu.fi

LaY/Viestintä/OT