Uutiset 2010

Lapin korkeakoulukirjastolle nimettiin johtokunta

18.2.2010

Lapin korkeakoulujen rehtorit ovat nimenneet Lapin korkeakoulukirjaston johtokunnan kolmen vuoden toimikaudeksi.

Lapin korkeakoulukirjasto on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteinen erillinen laitos.

Korkeakoulujen rehtorit ovat nimenneet johtokuntaan korkeakoulujen edustajiksi Jukka Mäkelän varajäsenenään Markus Aarto (Lapin yliopisto), Outi Hyry-Hongan varajäsenenään Päivi Mastosaari (Rovaniemen ammattikorkeakoulu, RAMK), Kerttu Oikarisen varajäsenenään Veli Juola (RAMK) sekä Markku Tarvaisen varajäsenenään Anu Pruikkonen (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, KTAMK). Johtokunnan puheenjohtajaksi rehtorit ovat nimenneet Markku Tarvaisen.

Lapin yliopiston henkilökunnan edustajana johtokunnassa on Merja Kinnunen varajäsenenään Antti Syväjärvi, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun henkilökunnan edustaja on Anja Mikkola varajäsenenään Jaakko Etto ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun henkilökunnan edustaja on Paula Korteniemi varajäsenenään Erkki Mattila. Kirjaston nimeämät edustajat ovat Paula Kangasniemi varajäsenenään Annamari Pudas sekä Annamari Pudas varajäsenenään Paula Kangasniemi. Korkeakoulujen oppilaskuntien nimeäminä edustajina johtokunnassa ovat Tommi Sepponen varajäsenenään Riikka Gullsten sekä Riikka Gullsten varajäsenenään Tommi Sepponen.

Lapin korkeakoulukirjaston tehtävä, asema ja hallintotapa sekä kirjaston johtajan, johtokunnan ja kirjaston yksikön esimiehen tehtävät on määritelty Lapin korkeakoulukirjaston johtosäännössä (linkki: http://lkkk.infoweb.as.tietotalo.fi/includes/loader.aspx?id=cbc19a88-484b-43c3-b3c9-9cbae58586b1

LaY/Viestintä/OT