Uutiset 2010

Lapin korkeakoulukonsernille haetaan päätöksenteko-oikeutta

4.2.2010

Samalla tavoitteeksi asetetaan myös toisen asteen koulutuksen kattava maakunnan koulutuskonserni.

Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta antoi kokouksessaan 3.2. täyden tuen korkeakoulukonsernin tulevalle kehittämiselle ja maakunnan koulutuskonsernin valmistelulle. Lapin korkeakoulukonsernin strategiaryhmä on päättänyt esittää opetusministeriölle projektiryhmän perustamista, jonka tehtävänä on selvittää millä toimilla korkeakoulukonsernille voidaan antaa  päätöksenteko-oikeus strategisissa, konsernin yhteisiä yksiköitä koskevissa ja muissa konsernin yhteisissä asioissa.

Lisäksi korkeakoulukonsernin strategiaryhmä on esittänyt, että asetetaan pilottihanke valmistelemaan maakunnan laajuisen koulutuskonsernin perustamista, joka korkeakoulusektorin lisäksi kattaa myös toisen asteen koulutuksen. Myös Lapin yliopisto ja Lappian kuntayhtymän hallitus ovat jo aikaisemmin hyväksyneet nämä linjaukset.

Kannanotossaan Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta toteaa, että kehittämistyössä on tähän saakka oltu edelläkävijöitä, ja tämä asema on syytä säilyttää myös tulevaisuudessa. Neuvottelukunnan kannan mukaisesti korkeakoulukonsernin ja koulutuskonsernin kehittämistyössä varmistetaan koko lappilaisen koulutuksen tulevaisuutta.

- Aloite on syytä pitää omissa käsissä, ja katse kohti tulevaisuutta, konsernijohtaja Arvo Jäppinen korostaa.

 Samalla neuvottelukunta peräänkuuluttaa alueellisilta päättäjiltä rohkeutta tehdä ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi nykyisen innovaatiojärjestelmän pirstaleisuuteen.

 - Korkeakoulujen omassa strategiatyössä on systemaattisesti edetty konsernin kylki edellä, ja huomioitu yhteisesti hyväksytty innovaatio-ohjelma. On tärkeää, että korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman kärkihankkeet sisältyvät Lapin maakuntaohjelmaan 2011–2014, toteaa neuvottelukunnan puheenjohtaja Esko Oikarinen.

Lapin korkeakoulukonserniin kuuluvilla Lapin yliopistolla, Rovaniemen ammattikorkeakoululla ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoululla on yhteinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää Lapin korkeakoulukonsernin ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, kokonaisuuden vahvistamista ja siihen kuuluvien korkeakoulujen kehittämistä ja yhteistyötä. Neuvottelukunnassa on edustettuna konsernin korkeakoulujen toimialojen, Lapin elinkeinoelämän ja alueen muiden keskeisten toimijoiden sekä kulttuurielämän tuntemus.

Lisätietoja:
Konsernijohtaja
Arvo Jäppinen,
Puh. 020 798 5310,
arvo.jappinen@kolumbus.fi

Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Esko Oikarinen,
Puh. 040 706 8074
esko.oikarinen@oikeus.fi

Tiedote/Tiina Kaksonen