Uutiset 2011

Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmän päätöksiä

16.12.2011

Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmä kokoontui 15.12.2011 Lapin yliopistolla.

Johtoryhmä hyväksyi kokouksessa konsernin viestinnän linjaukset ja kansainvälistymisohjelman toimeenpanosuunnitelman vuodelle 2012. Lisäksi johtoryhmä nimesi konsernin tietohallinnon ohjausryhmän. Ohjausryhmän jäseniä ovat konsernin johtoryhmän jäsenet täydennettynä tarpeen mukaan oppilaitosten tietohallintojohtajilla, konsernin palvelukeskuksen IT-palvelualueen päälliköllä sekä konsernin tietohallinnon erityisasiantuntijalla. Ryhmä kokoontuu noin kahdesti vuodessa ja sen tehtävänä on tietojärjestelmien hankintojen koordinointi, yhteishankinnoista päättäminen kustannusten minimoimiseksi ja tietojärjestelmäkirjon vähentämiseksi, tietohallintolain tarkoittaman kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisen ohjaus ja työn seuranta, tulevien organisaatiomuutosten aiheuttamien tietojärjestelmämuutosten ennakointi ja niihin liittyvien muutosten ohjaus sekä tulevien organisaatiomuutosten IT-palvelualueelle asettamien haasteiden ennakointi. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Martti Lampela.
Kokouksessa käsitellyt asiakirjat löytyvät konsernin intrasta: (http://lkkk.infoweb.as.tietotalo.fi/Suomi/Kirjautumisohje/Intra/Johtoryhma/Liitteet_15122011.iw3)  

Lisätietoja:
Markku Tarvainen, puh. 010 383 5335

Tiedote LUC viestintä/Tiina Kaksonen