Uutiset 2012

Lapin korkeakoulutoimijat vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriön leikkausvaatimuksiin

27.1.2012

Lapin korkeakoulutoimijat eivät hyväksy opetus- ja kulttuuriministeriön 5.10.2011 julkaisemia leikkausesityksiä. Ammattikorkeakoulut ja niiden ylläpitäjät ovat valmistelleet esitykseen yhteisen vastauksen, joka tulee jättää 17.2.2012 mennessä.

Lapin korkeakoulukonsernin strategiaryhmä kokoontui 26.1.2012 käsittelemään asettamansa Lapin ammattikorkeakoulu-uudistuksen ohjausryhmän esitystä vastaukseksi opetus- ja kulttuuriministeriön leikkausvaatimuksiin. Strategiaryhmän hyväksymässä vastauksessa esitetään, että Lapin ammattikorkeakoulutusta koskeva aloituspaikkaesitys käsitellään uudelleen ja että leikkausesitystä kohtuullistetaan merkittävästi ottaen huomioon uusin maakunnan ja ammattikorkeakoulujen kehitystä kuvaava tilasto- ja ennakointitieto sekä Lapin oma-aloitteiset ammattikorkeakoulutuksen rakenteita koskevat päätökset.

Vastauksessa esitetään lisäksi, ettei Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden ja kulttuurialan koulutusta lakkauteta. Lakkautus veisi pohjan valmisteilla olevan, kahden vahvan kampuksen mallilla toimivan Lapin ammattikorkeakoulun perustamiselta. Uudistuksen ohjausryhmä on esittänyt uuden, osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun perustamista yhdistämällä Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut. Alueen toimijat pyytävät ministeriöltä myös neuvotteluja aloituspaikkaleikkauksien kohtuullistamisesta ja tarkemmasta kohdentamisesta.

Lapin korkeakoulukonsernin strategiaryhmän hyväksymä vastausesitys käsitellään ammattikorkeakoulujen ja niiden ylläpitäjien päättävissä toimielimissä helmikuun alussa. Vastaus on lähetettävä ministeriöön 17.2.2012 mennessä.

Lisätiedot:
Arvo Jäppinen
Strategiaryhmän puheenjohtaja
Lapin korkeakoulukonserni
Puh. 020 798 5310

Markku Tarvainen
Konsernijohtaja
Lapin korkeakoulukonserni
Puh. 010 383 5335

Strategiaryhmän kokoonpano: http://www.luc.fi/Suomeksi/Esittely/Organisaatio/Strategiaryhma.iw3  
Ohjausryhmän kokoonpano: http://www.luc.fi/Suomeksi/Ajankohtaista.iw3?showlocation=10aaf8cd-df4f-4e6e-b0d7-2cc32efb652b&newsID=b01f6c9d-8eab-4ab6-9a5e-e5c21c4eef22