Uutiset 2006

Lapin maaseudun yrittäjien tutkiminen jatkuu

2.2.2006

Lapin maaseutuyrittäjille tehtiin ensimmäinen barometrikysely pilottihankkeena vuosi sitten. Kyselyssä maaseutuyrittäjille annettiin mahdollisuus kertoa näkemyksensä mm. maaseutuyritysten elinkeinorakenteesta ja monialayrittäjyydestä.

Vuosi sitten aloitettu kyselytutkimus jatkuu tänä vuonna ensimmäisenä varsinaisena Lapin maaseudun barometrikyselynä ja se toistetaan jatkossa kahden vuoden välein. Kysely  kerää yrittäjien näkemyksiä maaseutuyrittäjyyden tilasta ja tulevaisuudesta. Satunnaisotannalla valitut yrittäjät saavat kyselyn postitse lähipäivinä. Tulokset raportoidaan kesä-heinäkuussa 2006.

– Maaseudun yrittäjillä ja yrityksillä on suuri merkitys maaseudun elinvoimaisuuden säilymiselle koko Lapissa. Yritysbarometri kertoo Lapin aluekehittäjille maaseudun yrittäjien näkemyksen siitä, miten maaseudulla pärjätään. Lisäksi tulokset huomioidaan maaseudun yritysten ja yrittäjyyden kehittämisessä. Yrittäjille itselleen barometrikysely tarjoaa uuden vaikuttamismahdollisuuden yritystensä ja koko Lapin maaseudun kehittämiseen, kertoo tutkija Mika Rantaharju Lapin yliopiston Pohjois-Suomen ennakointi- ja arviointikeskuksesta.

Tutkimusta toteuttavat Lapin yliopiston alueelliset tutkimuspalvelut sekä Lapin TE -keskuksen maaseutuosasto. Työtä tehdään yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja sitä ohjaavat muun muassa Lapin yrittäjäjärjestöt sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin EMOTR -rahasto.

Lisätietoja:
Lapin yliopiston alueelliset tutkimuspalvelut, Pohjois-Suomen ennakointi- ja arviointikeskus, puhelin  016 341 2698

Johtaja Leena Suopajärvi
Tutkija Mika Rantaharju
Sähköpostit,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT