Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 1

Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään

29.3.2021

Lapin koulutuskeskus REDU, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Lapin yliopisto ja Lapin AMK kehittävät yhteistä mallia Lapin alueen yhtenäisestä työharjoittelusta ja työssä oppimisesta.

”Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään” -hankkeessa kehitetään uudenlainen, lappilaiset oppilaitokset yhdistävä, opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista helpottava työharjoittelupaikkamalli. Malli hyödyntää olemassa olevia työharjoitteluun ja työelämässä oppimiseen ohjaamiseen käytettyjä keinoja. Harjoittelukäytäntöjen kehittämisellä lisätään opiskelijoiden arvostusta työelämässä ja saadaan yrityksiin uutta osaavaa työvoimaa.

”Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään” -hanke (ESR/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) toimii 1.1.2021-31.12.2022 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 615 139 €.

Kevään 2021 aikana hanke rekrytoi toimialoja ja yrityksiä syksyllä 2021 pilotoitavaa työpaikkaharjoittelumallia varten.

Jos olette havainneet kehittämisen tarvetta työharjoittelussa ja työssä oppimisessa, ottakaa yhteyttä!

Lisätietoja

Hankkeen verkkosivut: www.redu.fi/lyhty

Outi Kugapi
Suunnittelija, Koulutus- ja kehittämispalvelut, Lapin yliopisto
Puh 040 484 4050
Etunimi.Sukunimi@ulapland.fi

Projektipäällikkö Karoliina Rankinen / REDU
Puh 040 614 6978
Etunimi.Sukunimi@redu.fi