Uutiset 2008

Lapin yliopisto auditoidaan keväällä 2009

18.12.2008

Korkeakoulujen arviointineuvoston nimeämä auditointiryhmä vierailee Lapin yliopistolla 21.–24. huhtikuuta 2009. Lapin yliopisto ja Korkeakoulujen arviointineuvosto allekirjoittivat auditointia koskevan sopimuksen 17. joulukuuta 2008.

Auditointi kohdistuu Lapin yliopiston laadunvarmistuksen kokonaisuuteen ja perustehtävien laadunvarmistukseen. Auditoinnin kohteena on Lapin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä, jonka yliopisto on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Auditoinnissa arvioidaan laadunvarmistusjärjestelmän kattavuutta, toimivuutta, avoimuutta, viestivyyttä ja vaikuttavuutta. Lisäksi arvioidaan, miten yliopisto seuraa, arvioi ja kehittää laadunvarmistusjärjes­telmäänsä.

Auditointiryhmän puheenjohtaja ja jäsenet nimetään 22. tammikuuta 2009 Korkeakoulujen arviointineuvoston kokouksessa. Päätös audintoinnin lopputuloksesta annetaan syyskuussa 2009.

Lisätietoja:
Laatujohtaja Helka Urponen    
Puhelin (016) 341 2940, 0400 891 219

LaY/Viestintä/OT