Yliopistoyhteisö
Lapin yliopiston päärakennus ja sen takana olevaa metsää ilmasta kuvattuna.

Lapin yliopisto ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy edistävät kampusluonnon monimuotoisuutta

26.8.2022

Lapin yliopisto ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy edistävät yhdessä luonnon monimuotoisuutta yliopiston kampusalueella Rovaniemellä. Käytännön toimenpiteinä on esimerkiksi tuotu alueelle linnunpönttöjä lintujen pesinnän tueksi sekä kiinnitetty huomiota lahopuuaineksen lisäämiseen.

Oheisella videolla toimitilasuunnittelija Hanne Alajoutsijärvi Lapin yliopistosta ja tekninen manageri Juha Aavikko Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä kertovat, millaisia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi on jo tehty ja suunnitellaan tehtäviksi Lapin yliopiston kampusalueella Rovaniemellä.

Alueelle on muun muassa tuotu lintujen pesinnän tueksi linnunpönttöjä, joita yliopiston harjoittelukoulun oppilaat ovat tehneet käsityötunneilla. Lisäksi laho- ja myrskyvaurioiden vuoksi alueelta kaadettuja puita ei ole viety pois, vaan ne on siirretty yliopiston takapihalla olevaan metsään lahopuuaineeksi.

– Seuraava yhteistyökohde voisi olla taiteiden opiskelijoiden kanssa innovoida ja rakennuttaa perhospuistoja ja jopa suuriakin puisia taideteoksia, jotka jätetään lahoamaan metsään, Juha Aavikko kertoo.

Kampusluonnon monimuotoisuuden edistämisestä kertovaan videoon
Katso video: Edistämme kampusluonnon monimuotoisuutta

Hyvää Suomen luonnon päivää 2022!

Videon on tuottanut ja toteuttanut LUC viestintä ja markkinointi: Ville Rinne, Sari Väyrynen ja Anne Soinsaari.

Taustatietoja

Luonnon monimuotoisuutta tukeva työ Lapin yliopiston kampusalueella perustuu luontoarvojen selvitykseen, jonka yliopiston kiinteistönomistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy teetti kampusalueella vuonna 2020. Selvityksessä tarkasteltiin kampusalueen ekologisia arvoja ja esitetään suosituksia, joilla alueen tärkeitä luontoarvoja voidaan suojella ja alueen ekologista arvoa parantaa. Erityistä huomiota kiinnitetään alueen luontoarvojen vaalimiseen, päärakennuksen takana sijaitsevaan rantametsään, ketoihin ja niittyihin, lintujen ja perhosten elinolosuhteiden edistämiseen sekä lahopuuaineksen lisäämiseen erilaisin toimin.

Lapin yliopisto on sitoutunut ympäristöohjelmassaan huomioimaan toiminnassaan ympäristövastuun, tukemaan omalta osaltaan ekologista kestävyyttä, pienentämään ympäristökuormitusta sekä tavoittelemaan hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä.