Uutiset 2010

Lapin yliopisto jäseneksi merkittävään ympäristöoikeuden verkostoon

8.2.2010

Lapin yliopisto on hyväksytty ympäristöoikeudellista koulutusta ja tutkimusta tukevan kansainvälisen IUCN Academy of Environmental Law’n jäseneksi.

IUCN Academy of Environmental Law tukee ympäristöoikeuden yliopisto-opetusta, alan kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja opettaja- ja tutkijavaihtoa sekä järjestää kansainvälisiä konferensseja ja tapaamisia ympäristöoikeuden tutkijoille ja päättäjille. Tavoitteena on vahvistaa ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää ympäristöhallintoa, etenkin kehittyvissä maissa.

Lapin yliopistossa ympäristöoikeudellista opetusta ja tutkimusta tehdään oikeustieteiden tiedekunnan ympäristöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden oppiaineissa sekä Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutissa. Ympäristöoikeuden professori Kai Kokko pitää jäsenyyttä merkittävänä mahdollisuutena Lapin yliopistolle ja erityisesti ympäristöoikeuden tutkijoille.

– Ympäristöongelmat, kuten ilmaston muuttuminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen, ovat globaaleja haasteita, joihin pyritään vastaamaan ympäristösääntelyn avulla. IUCN Academy välittää kokemuksia ja tietoa eri maiden erilaisista ympäristön suojelua ja kestävää käyttöä edistävistä sääntelykeinoista. Jäsenyys avaa uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä alan kansainvälisesti terävimmässä kärjessä.

IUCN Academyyn kuuluu nykyisin 120 jäseninstituutiota ympäri maailmaa, ja sen sihteeristö toimii Ottawan yliopistossa Kanadassa. Jäseneksi voidaan hyväksyä oikeustieteellistä koulutusta ja tutkimusta harjoittava organisaatio, jonka akateemisessa ohjelmassa ympäristöoikeus on merkittävässä roolissa.

Lisätietoja:
Ympäristöoikeuden professori Kai Kokko, p. 040 484 4014, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV