Yliopistoyhteisö
Kädet, jotka ottavat hyllystä kirjan.
Lapin yliopisto on kolmas suomalainen yliopisto, joka ottaa käyttöön mallin apurahansaajien työsuhteista. Kuva: Elli Alasaari.

Lapin yliopisto parantaa tieteen ja taiteen apurahansaajien asemaa osa-aikaisten työsuhteiden avulla

3.5.2023

Lapin yliopisto on ottanut käyttöön mallin, jossa yli vuoden mittaisilla apurahoilla työskenteleville tieteen- ja taiteentekijöille tarjotaan apurahakauden ajaksi mahdollisuus kymmenen prosentin työsuhteeseen yliopistossa. Uudistuksella pyritään parantamaan apurahansaajien asemaa.

Lapin yliopisto on alkanut solmia toukokuun alusta lähtien osa-aikaisia, kymmenen prosentin työsuhteita yli vuoden mittaisilla apurahoilla työskentelevien tieteen- ja taiteentekijöidensä kanssa. Käytännössä uudistus pyrkii parantamaan apurahansaajien asemaa sekä antamaan heille mahdollisuuden hakeutua kiinteämmäksi osaksi yliopistoyhteisöä.

– Apurahalla työskentelevien asema on ollut jo pidempään esillä Suomen yliopistoissa. Aiemmin tieteen ja taiteen apurahansaajat ovat jääneet usein ulkopuolisiksi yliopiston toiminnasta, vaikka heidän tekemänsä tutkimus onkin liittynyt kiinteästi esimerkiksi yliopiston strategisiin painotuksiin ja ollut arvokasta yliopistolle monin tavoin, esimerkiksi tuottaen yliopistolle tohtorin tutkintoja ja tieteellisiä julkaisuja. Tästä huolimatta heillä ei ole ollut samanlaisia etuisuuksia ja turvaa kuin yliopistoon työsuhteissa olevilla henkilöillä, kertoo henkilöstöjohtaja Pia Satta Lapin yliopistosta.

Käytännössä osa-aikainen, 10 prosentin työsuhde tarkoittaa apurahansaajalle 161 tunnin työaikaa vuodessa, ja työtehtävät voivat olla esimerkiksi omaan alaan liittyviä opetus- ja ohjaustehtäviä. Niistä sovitaan yhdessä esihenkilön kanssa. Työsuhteen myötä apurahansaaja saa tarvittaessa yliopistolta muun muassa työpisteen, tietokoneen ja puhelimen, pääsyn tietojärjestelmiin ja tietokantoihin sekä oikeuden käyttää työterveyspalveluja ja hyvinvointietuja.

Työsuhde on mahdollinen silloin, kun tutkija on saanut vähintään 12 kuukauden mittaisen työskentelyapurahan yliopiston ulkopuoliselta taholta sekä tekee väitöstutkimustaan jatko-opinto-oikeudella Lapin yliopistossa tai myöhemmän uravaiheen tutkimusta tutkijatohtorina tai yliopistotutkijana. Vuonna 2023 työsopimus voidaan poikkeuksellisesti solmia myös lyhyemmälle ajalle, jos apurahansaaja on saanut vähintään 12 kuukauden työskentelyapurahan, joka kattaa koko vuoden 2023.

Työsuhteet hyödyksi niin apurahansaajalle kuin yliopistolle

Apurahalla tehdään tutkimusta kaikissa tutkijan uravaiheissa painottuen etenkin väitöskirja- ja post doc -tutkimukseen. Vain harva suomalainen yliopisto tarjoaa apurahalla työskenteleville tutkijoilleen mahdollisuutta työsuhteeseen. Lapin yliopiston lisäksi vastaava käytäntö on Itä-Suomen ja Oulun yliopistoissa.

– Lapin Tieteentekijöissä olemme iloisia siitä, että apurahansaajat saadaan viimeinkin työsopimuksille – jätimme yhdistyksenä tästä aloitteen rehtorille maaliskuussa 2021, toteaa Hanna Lempinen, Lapin Tieteentekijät ry:n hallituksen puheenjohtaja.

– Apurahansaajan näkökulmasta osa-aikainen työsopimus tuo tutkijan työterveyshuollon piiriin ja takaa pääsyn järjestelmiin, käyttöoikeudet laitteisiin, tasavertaisen oikeuden työhön liittyvään matkustukseen yksikön muun henkilöstön kanssa, ynnä muut työsuhteeseen kuuluvat edut. Hyvää työsopimuksissa on myös se, että tieteen ja taiteen apurahansaajien tilannetta eri yksiköissä saadaan yhdenmukaistettua, Lempinen sanoo.

Lempisen mukaan kymmenen prosentin työaika omassa yksikössä on etenkin varhaisen uravaiheen tutkijalle erinomainen mahdollisuus kerryttää kokemusta opetus-, ohjaus- ja hallinnollisista tehtävistä.

– On tietenkin etu myös yliopistolle saada taloon lisää työvoimaa toteuttamaan opetusta ja oppiaineiden kehittämistä, Lempinen mainitsee.

Lisätietoja:

Pia Satta, henkilöstöjohtaja, Lapin yliopisto, p. 040 726 3471, pia.satta (at) ulapland.fi
Hanna Lempinen, hallituksen puheenjohtaja, Lapin tieteentekijät, hanna.lempinen (at) ulapland.fi
Lisätietoja yliopiston verkkosivuilla