Uutiset 2011

Lapin yliopisto selvittää ulkomaalaisten marjanpoimijoiden tilannetta

14.1.2011

Lapin yliopiston Lappea-instituutti ja ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksikkö aloittavat tutkimushankkeen, jossa selvitetään ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden tilannetta.

Tutkimuksen tekee Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Lappea-instituutti tämän vuoden aikana. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii sosiologian yliopistonlehtori, dosentti Jarno Valkonen ja tukijana yhteiskuntatieteiden maisteri Pekka Rantanen.

Tutkimushankkeessa selvitetään thaimaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden tilannetta lähtömaassa ja Suomessa. Thaimaalaisia luonnonmarjanpoimijoita tulee Suomeen vuosittain noin 2500. Marjanpoimijoita tutkitaan pääsääntöisesti poimijoiden omasta näkökulmasta käsin, mutta tutkimuksessa huomioidaan myös kutsujayritysten ja viranomaisten näkökulma.

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan poimijoiden taustoja ja rekrytointivaihetta.  Tarkoituksena on selvittää välittäjien toimintaa rekrytointivaiheessa ja mitä lupauksia poimijoille tällöin annetaan.

– Tutkimuksessa selvitetään, miten poimijat hankkivat matkarahat, rahoittavatko poimijat matkan esimerkiksi lainarahalla. Lisäksi selvitetään lähtömaan paikallisviranomaisten toimintaa, viisumiprosessia sekä mahdollisia laittomaan maahantuloon ja ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, Valkonen listaa.

Selvityksen Suomeen keskittyvässä osuudessa tutkitaan thaimaalaisten poimijoiden työolosuhteita, kuten esimerkiksi majoitusta, ruokailua, hygieniaa, jne. Samalla selvitetään poimijoiden suhdetta suomalaisiin yrittäjiin sekä suomalaiseen yhteiskuntaan yleensä.

Poimijoiden kotimaahan paluuta koskevassa osiossa selvitetään, miten poimijat sijoittavat poiminnasta saadut rahat, kuinka poimijat maksavat esimerkiksi matkasta aiheutuneet velat ja miltä osin odotukset ja annetut lupaukset matkasta toteutuivat.

– Tutkimuksessa selvitetään, miltä osin marjanpoimijat kokevat matkan Suomeen onnistuneeksi ja kuinka moni poimija on halukas palaamaan poimintamatkalle Suomeen seuraavana kesänä, Valkonen sanoo.

Hankkeen vastuullisen johtajan Jarno Valkosen mukaan tutkimuksen johtopäätökset ja viranomaissuositukset tulevat olemaan yleispäteviä ja niitä voidaan soveltaa kaikkiin ulkomaisiin marjanpoimijoihin Suomessa. Tutkimusraportin on määrä olla valmiina marraskuun 2011 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Jarno Valkonen, hankkeen vastuullinen johtaja
Puhelin 040 484 4237
jarno.valkonen(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT