Uutiset 2006

Lapin yliopisto tarjoaa johtamiskoulutusta

13.1.2006

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut vastaa johtamisen ajankohtaisiin haasteisiin ja osaamistarpeisiin julkisjohtamisen ja muutosjohtamisen opintokokonaisuuksilla. Koulutukset alkavat keväällä 2006.

Julkisjohtamisen erikoistumisopinnot kehittävät johtamisosaamista strategisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen sekä toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin alueilla. Muutosjohtamisen erikoistumisopinnot tukevat muutoksen suunnittelua, hallintaa ja arviointia muun muassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tuomissa haasteissa. Molemmissa opinnoissa keskeisessä osassa ovat organisaatioiden toiminnan tukeminen käytännön kehittämistyön kautta, minkä ansiosta opinnoista saa työkaluja juuri oman työn ja organisaation kehittämiseen. 

Julkisjohtamisen erikoistumisopinnot suoritti viime vuonna 30 julkisella sektorilla työskentelevää johtajaa. Toimivaksi kokonaisuudeksi koettuihin opintoihin haetaan nyt uusia opiskelijoita maaliskuussa 2006 alkavaan Julkisjohtamisen erikoistumisopinnot II (35 op) -koulutukseen.

Muutosjohtamisen erikoistumisopinnot (32 op) on uusi koulutus, joka käynnistyy toukokuussa 2006. Kaksivuotinen koulutus antaa valmiudet suunnitella ja johtaa rakenteellista muutosta organisaatiossa toiminnallisen ja henkilöstönäkökulman pohjalta. Opintoihin haetaan muutoshallinnassa tai yhteistyöhankkeissa toimivia tai niitä arvioivia asiantuntijoita. Haku opintoihin on käynnissä.  

Lisätietoja:
Suunnittelija Lotta Talonpoika
Puhelin 040 506 0030 
Tutkija Hanna Rapakko
Puhelin 040 553 8326
Sähköposti, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
www.ulapland.fi/koke/julha

LaY/Viestintä/OT