Uutiset 2012

Lapin yliopisto testaa plagiaatintunnistamisjärjestelmiä

20.1.2012

Lapin yliopisto käynnistää plagiaatintunnistamisjärjestelmien pilotoinnin kevätlukukaudella 2012.

Plagiaatintunnistamisjärjestelmä vertailee sähköisessä muodossa olevaa kirjallista työtä internetissä oleviin julkaisuihin, tietokantoihin ja www-sivuihin. Ennen järjestelmän lopullista valintaa Lapin yliopisto testaa ja pilotoi kaksi korkeakouluissa ja yliopistoissa yleisimmin käytössä olevaa järjestelmää: Turnitin ja Urkund. Pilotoinnin tavoitteena on vertailla järjestelmien käytettävyyttä ja toimivuutta. Pilotoinnissa testataan myös järjestelmien integraatiota Optima-ympäristöön.

Molemmat järjestelmät ovat sekä opiskelijalle että opettajalle helppokäyttöisiä.

Urkund-järjestelmässä opiskelija lähettää työnsä tarkastettavaksi opettajan Urkund-sähköpostilaatikkoon, josta työ lähtee järjestelmän tarkistettavaksi. Opettajalla on oma käyttöliittymä järjestelmään, jossa hän voi tarkastella järjestelmän analysoimia töitä.

Turnitin-järjestelmä toimii siten, että opettaja luo kurssin järjestelmään ja lisää kurssille opiskelijat. Opiskelija voi ladata itse oman työnsä tarkistettavaksi. Sekä opiskelija että opettaja voivat tarkastella tarkistusraporttia.

Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen ajatusten, ideoiden, kirjoitusten tms. esittämistä omana. Plagiointi voi olla tahallista, mutta myös tahatonta. Plagiaatintunnistamisjärjestelmän käyttöönotolla pyritäänkin edistämään hyviä tutkimuksen ja akateemisen opiskelun toimintamalleja sekä tukemaan tieteellisen kirjoittamisen ohjausta.

Järjestelmiä testaavat opetuksessaan Richard Foley (kielikeskus), Arja Kilpeläinen (YTK), Rauno Korhonen (OTK), Maija Mäkikalli (TTK), Riikka Niukkala (kielikeskus) ja Sai Väyrynen (KTK). Opettajat tiedottavat pilotoinnissa mukana olevia opiskelijoitaan testauksen käytännöistä.

Lisätietoja:
Vararehtori Kaarina Määttä, puh. 0400 696 480
Verkko-opetuksen kehittämispäällikkö Sirpa Purtilo-Nieminen, puh. 040 742 1270