Uutiset 2008

Lapin yliopisto vahvistaa matkailualan ja sosiaalityön tutkimusta ja opetusta

18.12.2008

Lapin yliopiston hallitus perusti kokouksessaan 18. joulukuuta 2008 kestävän matkailun liiketoiminnan professorin määräaikaisen viran, matkailututkimuksen lehtorin viran sekä sosiaalityön virkoja.

Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan kestävän matkailun liiketoiminnan professorin virka vahvistaa Lapin yliopiston matkailun tutkimusta ja opetusta sekä lisää matkailuelinkeinon liiketaloustieteellistä osaamista. Viran perustaminen on tärkeää myös rakenteilla olevan Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin kansainvälisen profiilin rakentamisen kannalta. Virka perustettiin 1.1.2009 alkaen viisivuotiskaudeksi.

Matkailututkimuksen lehtorin virka lisää tiedekunnan matkailuaiheista opetusta liiketoiminnan, luontomatkailun ja kulttuurintutkimuksen aloilla. Virka täytetään aluksi määräaikaisena vuoden 2009 loppuun saakka.

Matkailun oppiaineessa työskentelee Lapin yliopistossa tällä hetkellä kuusi henkilöä: kolme professoria, erikoistutkija ja kaksi assistenttia. Projektirahoituksella toimivia tutkijoita oppiaineessa on kaksi.       

Sosiaalityö
Hallitus nimitti yhteiskuntatieteiden tohtori Tarja Orjasniemen kuntouttavan sosiaalityön osa-aikaiseen professorin virkaan ajalle 1.1.2009–31.12.2012. Virka kuuluu valtakunnalliseen sosiaalityön yliopistoverkostoon (Sosnet). Sosnet järjestää yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden lisensiaatintutkintoon johtavaa sosiaalityön ammatillista lisensiaatin koulutusta.    

Hallitus perusti yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan kaksi sosiaalityön lehtorin määräaikaista virkaa ajoille 1.1.2009–31.10.2011 ja 1.2.2009–31.12.2010. Sosiaalityön laitos järjestää Oulun lääninhallituksen ESR-rahoituksella sosiaalityön informaatioteknologisen maisterikoulutuksen vuosina 2008–2011. Lehtoreiden tehtävänä on maisterikoulutuksen suunnittelu, organisointi ja hallinto sekä opetuksesta ja ohjauksesta vastaaminen.   

Hallitus perusti yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan sosiaalityön professorin viran ajalle 1.1.2009–31.12.2013. Virka perustettiin englanninkielistä vertailevan sosiaalityön maisteriohjelmaa varten. Koulutus alkaa syyskuussa 2009 ja siihen otetaan yhteensä 25 opiskelijaa, 10 Suomesta ja 15 Venäjältä.   

Hallitus jatkoi vuonna 2003 perustettua sosiaalityön erityisesti hyvinvointipalvelujen professorin määräaikaista virkaa yhteiskuntatieteiden tiekunnassa ajalle 1.1.2009–31.12.2013. Viran toimipaikkana on Oulu. Hallitus nimitti yhteiskuntatieteiden tohtori Petri Kinnusen jatkamaan viran tehtävien hoitoa.

Nimityksiä
Hallitus nimitti kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen kasvatustieteen maisteri Pia Satta-Hakson ajalle 30.12.2008–31.5.2010. Avoimen yliopiston kehittämispäällikön määräaikaiseen virkaan nimitettiin kasvatustieteen maisteri Sirpa Purtilo-Nieminen ajalle 5.1.2009–31.10.2009.  

Hallitus kutsui Arktisen keskuksen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Karl Erbin USA:sta toimikaudeksi 1.1.2009–31.12.2011. Muiksi jäseniksi kutsuttiin Frank Burnet Englannista, Liisa Holmberg Suomesta, Grete Hovelsrud Norjasta, David Leary Australiasta, Annika Lindblom Suomesta, Philip A. Wookey Englannista ja Peter Prokosch Norjasta. Lisäksi neuvottelukuntaan kutsutaan yksi jäsen Venäjältä.

Hallitus nimitti maaherra Timo Korvan Hannele Pokan tilalle yliopiston hallituksen ulkopuoliseksi jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus nimitti kasvatustieteen tohtori Tuula Merisuo-Stormin opettajankoulutuksen, erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen didaktiikan dosentin virkasuhteeseen kasvatustieteiden tiedekuntaan.

Hallitus päätti siirtää menetelmätieteiden laitoksen yhteisen opetuksen yksiköstä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan laitokseksi 1.1.2009 alkaen. Samalla lakkautettiin yhteisen opetuksen yksikkö. Kielikeskus jatkaa toimintaansa erillisenä laitoksena. Lisäksi hallitus hyväksyi Lapin yliopiston laatukäsikirjan, joka löytyy osoitteesta: www.ulapland.fi/laatukasikirja

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288    

LaY/Viestintä/OT