Uutiset 2012

Lapin yliopisto vahvistaa saamentutkimustaan

17.12.2012

Lapin yliopiston hallitus on päättänyt oikeustieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen saamentutkimukseen suunnatun rahoituksen kohdentamisesta. Yliopisto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä tarkoitukseen yhteensä miljoonan euron määrärahan vuosille 2013–2016.

Tähän mennessä yliopisto on panostanut saamentutkimuksen kehittämiseen verkostoitumalla sekä yliopiston sisällä että ulospäin, suuntaamalla avautuneita opetus- ja tutkimustehtäviä uudelleen sekä käynnistämällä yliopiston painoaloihin liittyvän oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen saamentutkimuksen työryhmän toiminnan.

Uutena avauksena Lapin yliopistoon perustetaan saamentutkimuksen apulaisprofessuuri, kaksi kahden vuoden mittaista tutkijan tehtävää väitelleille tohtoreille sekä yksi tutkijankoulutuspaikka neljäksi vuodeksi ja yksi tutkijakoulutuspaikka yhdeksi vuodeksi. Lisäksi yliopistoon perustetaan yksi osa-aikainen professuuri saamentutkimukseen 3–4 vuoden määräajaksi.

Saamentutkimukseen liittyvien väitöskirjojen viimeistelyyn varataan yksi noin 6600 euron apuraha vuosittain sekä yksi noin 3300 euron apuraha vuosittain jatkotutkimussuunnitelman tai kansainvälisen referee-artikkelin valmistelua varten. Myös alan kansalliseen ja kansainväliseen tutkimustoimintaan ja verkottumiseen varataan erillinen määräraha.

Lapin yliopistoon perustetaan yliopiston sisäinen ohjausryhmä saamentutkimuksen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yliopiston rehtori.

Lisätietoja:

Rehtori Mauri Ylä-Kotola 
Puhelin: 0400 276 288

LaY/Viestintä/OT