Uutiset 2011

Lapin yliopistolle julkaisupoliittinen ohjelma

16.11.2011

Lapin yliopisto ryhtyy valmistelemaan julkaisupoliittista ohjelmaa, joka ennakoi opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemia uusia julkaisupoliittisia linjauksia. Asiakirja on tarkoitus saada yliopiston hallituksen käsittelyyn kevään 2012 kuluessa.

Lapin yliopiston julkaisupoliittisen ohjelman taustalla ovat valtakunnallinen JURE-projekti, joka on linjannut mm. kansallisen julkaisurekisterin perustamista, sekä julkaisufoorumi-hanke, joka on puolestaan kehittänyt uutta laatuluokitusta tieteellisille lehdille, konferenssi- ja kirjasarjoille sekä kirjakustantajille. JURE-projektissa on laadittu ehdotus kansallisen julkaisutietojärjestelmän perustamisesta julkisille tutkimusorganisaatioille. Esityksen mukaan uusi julkaisurekisteri ja laatuluokitus otetaan käyttöön vuonna 2014.

Lapin yliopisto pyrkii ennakoimaan tulevia muutoksia ryhtymällä valmistelemaan yhdessä tiedekuntien ja yksiköiden kanssa omaa julkaisupoliittista ohjelmaa. Asiaa käsitellään aluksi dekaanipalaverissa 12. joulukuuta 2011. Alkukeväästä 2012 ohjelmasta järjestetään avoin seminaari, johon kutsutaan asiantuntijoita mm. opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Helsingin yliopistosta. Tilaisuudessa käyttävät puheenvuoron myös Lapin yliopiston hallinnon, kirjaston ja Lapin yliopistokustannuksen edustajat. Komenttipuheenvuoroja tilaisuudessa voivat esittää kaikki, joita asia kiinnostaa.

Julkaisupoliittinen ohjelma voisi linjata mm. seuraavia asioita:
– mitä tavoitteita Lapin yliopiston julkaisemisella on tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta
– minkälaista julkaisutoimintaa Lapin yliopisto harjoittaa (yliopisto, tiedekunnat, laitokset)
– asetetaanko julkaisemiselle kansallisen tai kansainvälisen yhteistyön tavoitteita (esim. yhteistä julkaisutoimintaa)
– mitä tavoitteita Lapin yliopistokustannuksen julkaisemiselle asetetaan
– antaako yliopisto tutkijoilleen suosituksia tieteellisen, ammatillisen tai yleistajuisen julkaisemisen osalta
– miten yliopisto käyttää kannusteita julkaisemisen osa-alueilla omissa sisäisissä järjestelmissään (rahoituksen jako, palkkaus ja palkitseminen, laatujärjestelmä jne.)
– kannustaako yliopisto toimimaan kansallisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä/kustantamoissa toimittajana, refereenä, toimitusneuvostoissa jne.
– yliopiston linjaus Open Access-julkaisemiseen (mm. rinnakkaistallentamiseen)
– erilaiset julkaisukanavat
– yliopiston yhteiset käytännöt julkaisemisessa

Ajatuksia ja ehdotuksia asiassa voi lähettää:
Kirjastonjohtaja Susanna Parikka, susanna.parikka (at) ulapland.fi, p. 040 534 2659, sisäinen numero: 2925
Kustannuspäällikkö Paula Kassinen, paula.kassinen (at) ulapland.fi, p. 040 539 5297, sisäinen numero: 2917

Lisätietoa Jure-hankkeesta

LaY/Viestintä/OT