Uutiset 2006

Lapin yliopistolle merkittävä rahoitus vaihto-ohjelman käynnistämiseksi Etelä-Afrikan kanssa

11.1.2006

Lapin yliopisto on saanut kaksivuotisen rahoituksen (50 000 euroa) opiskelija- ja opettajavaihdon käynnistämiseksi etelä-afrikkalaisen korkeakoulun kanssa.

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoima hanke on yksi viidestä hankkeesta Suomessa, jotka saivat rahoitusta ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista yliopistojen välisen yhteistyön kehittämiseen.

Etelä-Afrikan tasavallassa Kimberleyn timanttikaivoskaupungissa sijaitseva National Institute for Higher Education ja Lapin yliopisto ovat sopineet kehittävänsä opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihtoa. Rahoitus mahdollistaa vaihto-ohjelman valmistelun ja käynnistämisen. Opettajat, opiskelijat ja tutkijat molemmista korkeakouluista voivat saada rahoituksen työskentelyyn Kimberleyssä ja Rovaniemellä. Jatkossa vaihdon on tarkoitus muuttua osaksi molempien osapuolten normaalia toimintaa. Sisällöllisesti vaihto etenkin pilottivaiheessa tulee painottumaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan vahvuusalueille, kuten mediakasvatukseen, naistutkimukseen ja opettajankoulutukseen.

Ulkoasiainministeriön Lapin yliopistolle myöntämä rahoitus on tärkeä avaus vaihtotoiminnan kehittämiseksi afrikkalaisten ja suomalaisten yliopistojen välillä. Olemassa olevat rahoitusohjelmat ovat tähän asti kattaneet lähinnä pohjoisella pallonpuoliskolla tapahtuvaa vaihtoa joko pohjoismaisten, eurooppalaisten tai Pohjois-Amerikan ja Euroopan unionin välisten vaihto-ohjelmien muodossa.

Lapin yliopistossa hanketta koordinoi mediakasvatuksen lehtori Leo Pekkala, joka on itse työskennellyt Etelä-Afrikassa vuosina 2002-2003.

Lisätietoja:
Leo Pekkala
KT, lehtori, mediakasvatus
Kasvatustieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Puhelin 040 55 379 55

LaY/Viestintä/OT