Uutiset 2006

Lapin yliopistolle tunnustusta tenttikäytännön kehittämisestä

31.10.2006

Valtakunnallinen Oodi-konsortio on myöntänyt Lapin yliopistolle vuoden Oodi-teko kunniakirjan 25.10.2006.

Valtakunnalliseen Oodi-konsortioon kuuluu 13 yliopistoa. Lapin yliopisto sai tunnustuksen WebOodin tenttityökalun käyttöönotosta ja yliopiston tenttikäytännön yhtenäistämisestä. Vuoden Oodi-teoksi jätettiin 6 ehdotusta.

WebOodin tenttityökalu otettiin käyttöön Lapin yliopiston kaikissa tiedekunnissa ja laitoksilla vuoden 2006 syyslukukauden alusta lähtien. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että opiskelijat pystyvät ilmoittautumaan yleiseen tenttiin verkossa WebOodin kautta.

WebOodin tenttityökalulla on ollut selvä tilaus, sillä ensimmäisellä tenttikierroksella syyskuussa tentti-ilmoittautumisista 83 % tehtiin WebOodin kautta. Lokakuun tenteissä vastaava luku oli 85 %.

– Opiskelijat ovat odottaneet innolla WebOodin tentti-ilmoittautumista ja se on otettu myönteisesti vastaan. Samalla yleiseen tenttiin liittyvät käytännöt eri tiedekunnissa ja laitoksilla saatiin lähes kokonaan yhdenmukaistettua, tietojärjestelmäpäällikkö Seija Nevala sanoo.

Lapin yliopiston WebOodin tenttityökalun käyttöönotosta ja sen koordinoinnista ovat vastanneet Maarit Korvanen, Sirkka-Liisa Laine, Katja Arstio ja Seija Nevala. Käytännön toteutuksesta ovat vastanneet tiedekuntien ja laitosten opintoasiansihteerit.

Lisätietoja:
Seija Nevala
Puhelin 040 761 7784

LaY/Viestintä/OT