Uutiset 2003
 

Lapin yliopiston Barents-koulutus laatuarvioitujen opintojen rekisteriin

14.1.2003

Lapin yliopiston Barents-koulutus (Barents Specialists Professional Development) on hyväksytty opetusministeriön laatuarvioitujen opintojen rekisteriin.

Lokakuussa 2002 alkanut Barents-koulutus (Barents Specialists Professional Development) on ammattikorkeakoulujen opettajille suunnattu Barentsin alueen osaamiseen liittyvä ammatillinen jatkokoulutusohjelma, jossa opetus tapahtuu englannin kielellä ja opinnot suoritetaan työn ohessa.

Koulutus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden perehtyä laajasti Luoteis-Venäjän ja Barentsin alueen asioihin, verkostoitua muiden alueesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa sekä välittää uusinta tietoa ammattikorkeakouluopiskelijoille. Opintoihin sisältyy myös verkko-opetusta sekä uusia oppimisympäristöjä käsittelevä osio.

Teorian lisäksi koulutus avaa opiskelijoille verkostoitumismahdollisuuksia kolmella sektorilla: luonto ja matkailu, liiketalous sekä terveys- ja sosiaaliala. Koulutukseen valitut opettajat ovat siten myös Barentsin osaaja- ja tutkijaverkoston toimijoita.

Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittaman arvion mukaan opettajille suunnattu jatkokoulutusohjelma sopii hyvin Lapin yliopiston profiiliin ja sekä Rovaniemen- että Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun strategiaan. Luoteis-Venäjä on ollut Lapin korkeakoulujen kansainvälistymisen painopiste viimeisen kymmenen vuoden ajan. Jatkokoulutusohjelma vastaa myös EU:n asettaman pohjoisen ulottuvuuden haasteeseen.

Koulutus on osa laajaa Euroopan unionin aluekehitysrahaston ja Lapin lääninhallituksen rahoittamaa Barents Specialists –hanketta, jonka tavoitteena on luoda pysyvä osaaja- ja tutkijaverkosto Barentsin alueelle. Verkostoon kuuluu Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen sekä Lapin yliopiston lisäksi 12 yliopistoa tai korkeakoulua Norjasta, Venäjältä ja Ruotsista.

Barents-koulutus on ensimmäinen opetusministeriön laatuarvioitujen opintojen rekisteriin hyväksytty Venäjään liittyvä 40-opintoviikon opintokokonaisuus. Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittaman arvioinnin tavoitteena on varmistaa erikoistumisopintojen laatu ja kehittää koulutuksen sisältöä ja toteutustapaa. Korkeakouölujen arviointineuvoston arviointiryhmään kuuluivat erikoistutkija Ilmari Susiluoto ulkoasiainministeriöstä, ylitarkastaja Jouni Kangasniemi opetusministeriöstä, suunnittelija Hannele Seppälä ja suunnittelija Kirsi Mustonen Korkeakoulujen arviointineuvostosta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mare Rantaniemi,

Puh. (016) 341 2227 / 040 - 775 7794

tai

Koulutussuunnittelija Saara Koikkalainen,

Puh. (016) 341 2490 / 0400 - 813 867

LaY/Viestintä/ot