Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 2

Lapin yliopiston edustus julkaisufoorumin paneeleissa

27.10.2021

Julkaisufoorumin ohjausryhmä nimitti 18.10.2021 uudet paneelit kaudelle 2022-2025. Lapin yliopistosta mukana on 7 panelistia.

Paneelien jäseniksi valittiin yhteensä 296 henkilöä, joista 44 % on naisia, 1 % muunsukupuolisia ja 55 % miehiä. Nuoria tutkijoita eli vuonna 2014 tai myöhemmin valmistuneita on 12 %. Edelliseltä toimikaudelta jatkavia panelisteja on 42 %. Paneeleihin valittiin asiantuntijoita kaikista Suomen yliopistoista ja osasta valtion tutkimuslaitoksia.

Lapin yliopiston edustajat:

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet: Professori Jonna Häkkilä

Biotieteet I: Yliopistotutkija Jukka Jokimäki

Taloustieteet: Yliopistonlehtori, dosentti José-Carlos García-Rosell ja Professori Markku Vieru

Psykologia ja kasvatustieteet: Yliopistonlehtori Lenita Hietanen

Politiikan tutkimus, hallintotiede ja oikeustiede: Professori Timo Aarrevaara

Historia, arkeologia ja kulttuurien tutkimus: Tutkijatohtori Teresa Komu


Alkuperäinen uutinen Julkaisufoorumin verkkosivuilla ja täydellinen lista panelisteista: Julkaisufoorumiin on nimitetty uudet panelistit (20.10.2021)