Yhteishaku_Elli Alasaari.jpg
Lapin yliopiston hakijamäärä kasvoi. Kuva: Elli Alasaari.

Lapin yliopiston hakijamäärä kasvoi jälleen: yli 7600 hakijaa korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa

28.3.2024

Vuoden 2024 toisessa yhteishaussa Lapin yliopistoon jätettiin 7635 hakemusta. Hakemuksia tuli 500 enemmän kuin viime vuonna.

Lapin yliopistossa oli haettavana yhteensä 751 aloituspaikkaa, joista 580 aloituspaikkaa on kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan valittaville opiskelijoille. Kaksi kertaa aloituspaikkojen määrän verran hakijoita valitsi Lapin yliopiston ensimmäiselle sijalle.

Korkeakoulujen yhteishaun lisäksi samaan aikaan päättyi yliopistojen yhteinen avoimen väylän erillishaku, jossa Lapin yliopistoon haettiin oikeustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tutkinto-opintoihin. Valtakunnallisesti kasvatusalan koulutusohjelmien avoimen väylän hakukohteet ovat yhteishaussa yhtenä valintajonona todistusvalinnan ja valintakoevalinnan lisäksi. Lapin yliopiston 55 avoimen väylän paikkaa tavoittelee 171 hakijaa. Eniten hakijoita keräsi sosiaalityön tutkinto-ohjelma.

– Lapin yliopiston tutkinto-ohjelmat ovat vetovoimaisia ja sisällöiltään ajankohtaisia tuottaen asiantuntijoita niin Lappiin kuin koko Suomen tarpeisiin. Viime vuonna tehdyt uudet avauksemme muun muassa erityisopettajan kandidaatti- ja maisteritutkintoon tähtäävään ohjelmaan ja arktisen maailmanpolitiikan maisteriohjelmaan näyttivät myös houkuttelevan hakijoita hyvin tänäkin vuonna, mikä oli ilahduttavaa panna merkille vakiintuneiden suosikkikohteiden lisäksi, kertoo koulutusvararehtori Satu Uusiautti.

Yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrää suhteessa koulutuksen aloituspaikkoihin tarkasteltaessa vetovoimaisimmiksi hakukohteiksi nousivat tänä keväänä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelma sekä hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma.

Tiedekunnittain tarkasteltuna eniten hakemuksia jätettiin oikeustieteiden tiedekuntaan. Oikeusnotaarin ja oikeustieteiden maisterin opintoihin tuli yhteensä 3289 hakemusta eli 200 hakemusta edellisvuotta enemmän. Näistä hakijoista Lapin yliopiston valitsi ensisijaiseksi hakukohteekseen 453 hakijaa. Koulutukseen valitaan yhteensä 140 uutta opiskelijaa.

Kasvatustieteiden tiedekuntaan jätettiin 1117 hakemusta. Luokanopettajakoulutuksen vankasta suosiosta kertoi tämän kevään 654 hakemuksen määrä. Tiedekunnan vetovoimaisin hakukohde oli erityisopetuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, joka oli Lapin yliopistossa hakukohteena nyt toista kertaa.

Taiteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittamiseen tähtääviin koulutuksiin tuli yhteensä 687 hakemusta. Eniten hakemuksia taiteiden tiedekunnassa tuli graafisen suunnittelun ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmiin aiempien vuosien tapaan.

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan hakemuksia tuli tänä vuonna 1631, joka on 160 hakemusta viime vuotta enemmän. Sosiaalityön tutkinto-ohjelma on selvästi tiedekunnan halutuin hakukohde 806 hakemuksella. Tiedekunnan toiseksi suosituin hakukohde oli hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma, johon jätettiin 449 hakemusta.

Suomenkielisen kandidaatin ja maisterintutkinnon lisäksi yhteishaussa haettiin suomenkielisiin maisteriohjelmiin. Maisterihaun hakukohteista vetovoimaisimpia koulutuksia olivat yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hallintotieteen ja johtamisen maisteriohjelmat sekä taiteiden tiedekunnan palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma ja kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma.

Yhteishaku etenee seuraavaksi valintakokeisiin, jotka järjestetään 23.4.–14.6.2024. Suurin osa valintakokeista toteutetaan sähköisinä kokeina. Hakukohdekohtaiset tiedot valintakokeista on koottu yliopiston valintakoesivulle.

Kevään toisen yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan ylioppilastutkinnon perusteella valittavien osalta 27.5.2024 mennessä. Muiden kuin todistusvalintojen osalta tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024. Hakijoita tiedotetaan Opintopolussa.

Lisätiedot:
Satu Uusiautti
koulutusvararehtori
satu.uusiautti(at)ulapland.fi
p. 040 484 4150

Merija Timonen
opetus- ja oppimispalveluiden johtaja
merija.timonen(at)ulapland.fi
p. 040 777 7352