Uutiset 2021
kiitos_hakijoille_web.png

Lapin yliopiston hakijamäärä kasvoi lähes tuhannella

1.4.2021

Tämän kevään toisessa yhteishaussa Lapin yliopistoon jätettiin 8507 hakemusta. Hakemuksia tuli siis lähes 1000 enemmän kuin viime vuonna, jolloin hakemuksia tuli yhteensä 7638. Ensisijaisia hakemuksia saapui 1817.

Tänä vuonna Lapin yliopistossa on 886 aloituspaikkaa kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan valittaville opiskelijoille.

– Iloitsemme kovasti, että hakemusten määrä jatkoi edelleen kasvuaan. Yhteisöllinen yliopistomme ja monipuolinen koulutustarjontamme selvästi vetävät hakijoita, ja Lapissa opiskelu näyttää kiinnostavan vuosi vuodelta yhä useampia, sanoo koulutusvararehtori Satu Uusiautti.

Lapin yliopistossa eniten hakemuksia jätettiin oikeustieteiden tiedekuntaan: oikeusnotaarin ja oikeustieteiden maisterin opintoihin tuli yhteensä 3418 hakemusta, joista hieman yli 500 oli valinnut Lapin yliopiston ensisijaiseksi hakukohteekseen.

Taiteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittamiseen tähtääviin koulutusohjelmiin tuli yhteensä 956 hakemusta. Viime vuonna hakemuksia tuli 707. Tänä vuonna mukana olivat uusina koulutusohjelmina kokemuksen muotoilun koulutus ja soveltavan taiteen koulutus, joihin haki yhteensä yli 170 opiskelijaa. Eniten hakemuksia taiteiden tiedekunnassa tuli kuvataidekasvatuksen ja graafisen suunnittelun koulutusohjelmiin, kuten aiempina vuosinakin.

Kasvatustieteiden tiedekuntaan jätettiin 1169 hakemusta, ja kasvua viime vuoteen oli yli 120 hakijan verran. Viime vuonna hakijamäärä oli 1042. Luokanopettajakoulutuksen vankasta suosiosta kertoi tämän kevään 917 hakemuksen määrä. Viime vuonna hakijoita koulutukseen oli 833. Kasvatustieteiden tiedekunnan uudet maisteriohjelmat myös näyttivät kiinnostavan hakijoita.

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan tuli tänä vuonna 1739 hakemusta. Edellisvuonna hakijoita oli 1592. Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri) oli selvästi tiedekunnan halutuin hakukohde 703 hakemuksella, joka oli lähes 200 hakemusta enemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna hakemuksia koulutusohjelmaan tuli 519.

Ensisijaisten hakijoiden määrää suhteessa koulutusohjelmien aloituspaikkoihin tarkasteltaessa vetovoimaisimmiksi hakukohteiksi nousivat tänä keväänä taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun koulutusohjelma sekä kokonaan uusi hakukohde, soveltavan taiteen koulutusohjelma. Oikeustieteiden tiedekunnan oikeusnotaarin ja oikeustieteiden maisterin koulutusohjelma oli lähes yhtä vetovoimainen.

Suomen yliopistot ovat yhdessä linjanneet ja uutisoineet maaliskuussa, että kevään ja kesän 2021 valintakokeet järjestetään fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa. Kokeiden toteutustapaa muutetaan vain, jos viranomaismääräykset edellyttävät sitä.

Kevään toisen yhteishaun osalta valintojen tulokset julkaistaan ylioppilastutkinnon perusteella valittavien osalta 31.5.2021 mennessä. Muiden kuin todistusvalintojen osalta tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Hakijoita tiedotetaan Opintopolussa.

Lisätiedot:

Satu Uusiautti
koulutusvararehtori
satu.uusiautti(at)ulapland.fi
p. +358 40 484 4150