Uutiset 2005
 

Lapin yliopiston hallitus nimitti kaksi dosenttia

14.12.2005

Lapin yliopiston hallitus nimitti 14.12.2005 kuntoutusylilääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori Heikki Hurrin kuntoutuksen dosentiksi ja YTT Jari Eskolan sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentiksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan.

Heikki Hurrilla on monivuotinen työkokemus kuntoutuksen alalta. Hän on toiminut Invalidisäätiöllä erikoislääkärin virassa, apulaisylilääkärinä, kuntoutusylilääkärinä ja vuodesta 1998 lähtien Invalidisäätiön Kuntoutus Ortonin kuntoutusylilääkärinä ja tulosyksikön johtajana. Hurrin tieteellinen tuotanto käsittelee pääasiassa kroonista selkäkipua ja siitä kuntoutumista. Vuonna 2002 hän on saanut todistuksen kuntoutuksen erityispätevyydestä Suomen lääkäriliitolta.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Jari Eskolan mittava tieteellinen tuotanto ja julkaisut käsittelevät laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä, korkeakoulututkimusta, yliopisto-opetusta ja -opiskelua sekä urheilua ja sosialisaatiota. Eskolan yhdessä Juha Suorannan kanssa kirjoittama Johdatus laadulliseen tutkimukseen on muodostunut alansa pieneksi klassikoksi. Työurallaan Eskola on toiminut mm. Kuopion yliopistossa sosiaalipsykologian määräaikaisena professorina ja yliassistenttina sekä Lapin yliopistossa kasvatustieteen apulaisprofessorina, aikuiskasvatuksen assistenttina ja tutkijana.

Hallitus perusti rakennerahastoasiamiehen viran kehittämis- ja hallintopalveluihin ja vakinaisti virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Arto Viirin 1.2.2006 alkaen. Rakennerahastoasiamiehen tehtävänä on yliopiston hanketoiminnan tukipalvelu ja toiminnan suunnittelu, organisointi ja kehittäminen. Asiamiehen vastuulla ovat EU:n tutkimus- ja kehitysohjelmat, rakennerahasto-ohjelmat sekä Tekes-rahoitus. Asiamies seuraa myös alueellista kehittämistyötä ja vahvistaa Lapin yliopiston roolia sen vaikutusalueen kehittämisessä sekä hoitaa yhteyksiä alueen muihin koulutus- ja tutkimusorganisaatioihin sekä rahoittajiin.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Juhani Lillberg, puh. 0400 690 709

Lapin yliopisto/Viestintä/Sari Väyrynen