Uutiset 2005
 

Lapin yliopiston ja Kuntoutussäätiön arviointihankkeelle huomattava rahoitus

18.11.2005

Kansaneläkelaitos on myöntänyt Lapin yliopistolle ja Kuntoutussäätiölle rahoituksen laajan arviointihankkeen toteuttamiseksi. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 275 720 euroa.

Rahoituksen sai Lapin yliopiston sosiologian professori Asko Suikkasen ja Kuntoutussäätiön tutkimusjohtaja Aila Järvikosken vetämä hanke. Hankkeessa arvioidaan Kelan rahoittamien lasten ja nuorten psykiatristen perhekuntoutusprojektien toimeenpanoa ja tuloksellisuutta.

Perhekuntoutusprojektien käytännön työssä toteutetuista toimintamalleista pyritään nostamaan esille keskeiset hyvät käytännöt ja erityistä kehittämistä edellyttävät alueet. Lisäksi arvioinnissa selvitetään toimijoiden yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Arvioinnin piiriin kuuluu kaikkiaan 15 perhekuntoutusprojektia eri puolilta Suomea. Projekteista kuusi valitaan tarkempaan tutkimukseen. Arviointihanke käynnistyy joulukuussa 2005 ja päättyy alkuvuodesta 2008.

Tutkimusryhmään kuuluvat sosiologian professori Asko Suikkanen ja Kuntoutussäätiön tutkimusjohtaja, Lapin yliopiston kuntoutuksen professori Aila Järvikoski tutkijaryhmineen. Yhteistyökumppanina hankkeessa on lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri LT Hanna Ebeling (OYS) tutkijoineen.

Lisätietoja:
Asko Suikkanen, professori (Lapin yliopisto)
Puhelin 016 – 341 2673
Aila Järvikoski, tutkimusjohtaja (Kuntoutussäätiö), professori (Lapin yliopisto)
Puhelin  09 – 530 4726, 016 – 341 2653

LaY/Viestintä/OT