Uutiset 2021
Mediakasvatus_ryhmä_web.jpg

Lapin yliopiston mediakasvatus täyttää 20 vuotta

29.9.2021

Lapin yliopiston mediakasvatuksen opetus- ja tutkimustoiminnasta vastaava Media Education Hub (MEH) -yksikkö juhlii tänä vuonna 20-vuotista mediakasvatuksen taivalta.

Kun muu yhteiskunta on koronapandemian keskellä läpikäynyt paljon puhuttua digiloikkaa, mediakasvatuksen asiantuntijoiden arki on jatkunut monin tavoin ennallaan. Yksikössä on jo yli kahden vuosikymmenen kokemus siitä, miten opetus- ja tutkimustoiminnassa voi hyödyntää erilaisia digitaalisen teknologian mahdollisuuksia.

Lapin yliopisto tarjoaa ainoana suomalaisena yliopistona mediakasvatuksen pääaineopintoja. Mediakasvatuksen yksikkö on vuosien varrella kasvanut ja menestynyt hyvin kilpailluissa rahoituksissa.

– Meillä on useiden, nyt ajankohtaisten teemojen parissa jo pitkä historia. Tältä pohjalta nykyinen, reilu kymmenhenkinen tiimimme tekee uraauurtavaa työtä useiden tutkimus- ja kehittämisaiheiden parissa, kertoo Lapin yliopiston kasvatustieteen mediakasvatuksen professori ja Media Education Hub:in johtaja Heli Ruokamo.

Käynnissä olevat projektit liittyvät muun muassa seniorien digivalmiuksien parantamiseen ja pedagogisten mallien kehittämiseen virtuaalitodellisuutta hyödyntäville oppimisympäristöille. Muita opetus- ja tutkimustoiminnan erityisaiheita ovat esimerkiksi kriittisen lukutaidon opetus ja valeuutiset, tekoälyn hyödyntäminen opetuskäytössä ja pelillinen sekä simulaatioperustainen oppiminen.

Lapin yliopiston mediakasvatus juhlistaa 20-vuotista taivaltaan kansainvälisessä alan konferenssissa 28.9.-1.10, Rovaniemellä. Konferenssi kokoaa yhteen suomalaiset ja kansainväliset mediakasvatuksen asiantuntijat. Etävieraana on muun muassa kansainvälisesti tunnettu professori Hilda Borko Stanfordin yliopistosta, Kaliforniasta.

Mediakasvatuksen opinnot Lapin yliopistossa

Mediakasvatus koskettaa kaikenikäisiä, pienestä lapsesta aina ikääntyneisiin. On tärkeää ymmärtää, miten mediaa, sosiaalista mediaa ja digitaalista teknologiaa voidaan käyttää eri-ikäisten opetuksessa, opiskelussa ja oppimisessa. Tätä kaikkea avataan mediakasvatuksen opinnoissa, jotka koostuvat kolmesta, toisiaan täydentävästä teemasta. Ne käsittelevät mediaa opetuksessa ja oppimisessa, mediaosallisuutta yhteiskunnassa sekä mediakasvatuksen roolia psykososiaalisen hyvinvoinnin tukena. Lapin yliopistossa mediakasvatusta voi opiskella kasvatusalan kandidaatin ja maisteriohjelman pääainevaihtoehtona.

Lisätietoja:

Media Education Conference 2021: “Media Education in Autumn Colors”: www.ulapland.fi/MEC2021

Heli Ruokamo
Varadekaani, Professori, Kasvatustieteiden tiedekunta
Johtaja, Media Education Hub
Lapin yliopisto
040 587 9090
heli.ruokamo(at)ulapland.fi