Uutiset 2005
 

Lapin yliopiston neuvottelukunta tyytyväinen korkeakoulujen yhteistyöhön

15.12.2005

Lapin yliopiston neuvottelukunta käsitteli kokouksessaan 14.12.2005 Lapin korkeakoulujen yhteistyötä. Neuvottelukunnan mukaan Lapin maakuntakorkeakoulu tekee valtakunnallisestikin uraauurtavaa työtä korkeakoulutuksen kehittämiseksi Lapissa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan hovioikeuden presidentti Esko Oikarisen mukaan lappilaiset korkeakoulut ovat toimineet maakuntakorkeakoulutoiminnan kehittämisessä ja vakinaistamisessa maassamme tienraivaajina. Neuvottelukunnan kokouksessa myös Lapin korkeakoulujen rehtorit ilmaisivat tyytyväisyytensä Lapin maakuntakorkeakouluun sekä lupasivat jatkaa yhteistyötään seutukuntia palvelevassa toiminnassa.

Lapin yliopiston rehtori Esko Riepula totesi kolme vuotta sitten perustetun maakuntakorkeakoulun ylittäneen siihen asetetut odotukset. Hän piti korkeakoulujen työnjakoa selkeänä ja ehdotti yhteistyön syventämistä. Myös Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Käyhkö liputti lähellä toimijoita tehtävän yhteistyön puolesta. Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtorin Pentti Tierannan mukaan jatkossa korkeakoulujen tukipalveluiden järjestämistä voidaan katsella myös yhdessä. Hankeyhteistyötä Tieranta piti hyvänä ja myös hän esitti yhteistyön kehittämistä realistiselta pohjalta.

Lapin yliopiston suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä esitteli jo tehtyä yhteistyötä sekä tulevaisuuden näkymiä yhteistyön osalta. Korkeakoulun ovat tehneet Särkän mukaan hyvää yhteistyötä mm. aluekehitystyössä, kirjastoyhteistyössä, virtuaaliopetuksessa sekä koulutuksessa. Tulevaisuudessa yhteistyötä voidaan tehostaa mm. tukipalveluiden sekä kieltenopetuksen osalta. Maakuntakorkeakoulua hyödynnetään jatkossa alueellisen toiminnan lisäksi myös korkeakouluyksiköiden kampusyhteistyön syventämisessä, Särkkä totesi. 

Yleiskeskustelussa nousi esille mm. tiedottamisen parantamien yhteisten hankkeiden osalta, korkeakoulujen tekeminen näkyväksi alueella, korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö sekä saamelaisten näkökulma korkeakouluyhteistyössä.    

Loppuyhteenvedossaan Esko Oikarinen totesi, että Lapissa on tehty hyvää yhteistyötä korkeakoulujen kesken. Otetut askeleet ovat olleet kunnianhimoisia ja näkyviä. Jatkossa yhteistyötä onkin hyvä lähteä kehittämään tasavertaisesti aikaisemmin luodulta pohjalta. Lapin maakuntakorkeakoulu on erinomainen pohjoinen vastaus keskusteluun korkeakouluyhteistyön syventämisestä maassamme, Oikarinen totesi.

Lisätietoja:
Esko Oikarinen, hovioikeuden presidentti
Lapin yliopiston neuvottelukunnan puheenjohtaja
Puhelin 0103641826

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi