Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 1

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnalle rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriön ”Hiilestä kiinni” -rahoitushaussa

3.3.2021

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Hiilestä kiinni -tutkimusohjelmasta 10,7 miljoonaa euroa rahoitusta. Rahoituksen saivat 10 monitieteellistä konsortiohanketta, joista yhdessä on mukana Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta.

Lapin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Metsäkeskuksen muodostaman konsortion vastuullisena johtajana toimii professori Jussi Uusivuori Luonnonvarakeskuksesta. Koko hankkeen MMM:n rahoittamasta osuudesta (1 085 359 euroa) Lapin yliopiston osuus on 258 347 euroa.

Dosentti, yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen vastaa hankkeesta Lapin yliopistossa ja toimii oikeudellisen tutkimuksen johtajana kolmevuotisessa rahoitusta saaneessa HILMARI-hankkeessa Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot. Professori Jukka Similä toimii osahankkeen vetäjänä, ja hankkeessa on mukana useita oikeustieteiden tiedekunnan tutkijoita.

Hankkeen päätavoitteena on löytää maankäyttösektorilla sovellettavissa oleva tehokas ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ohjauskeinovalikoima, joka riskit huomioiden tukee Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Hankkeen esittämillä ohjauskeinoilla voidaan lisätä metsien ja puutuotteiden hiilensidontaa vähintään 3 milj. tCO2/vuosi nykyisiin toimiin verrattuna viimeistään vuodesta 2035 eteenpäin.

Hankkeessa yhteiskehitetään ja arvioidaan ohjauskeinoja, jotka kannustavat toimijoita toteuttamaan tunnettuja hiilensidonta- ja päästövähennystoimenpiteitä yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaasti, yhdenvertaisesti ja hyväksyttävästi. Perinteistä ohjauskeinovalikoimaa laajennetaan kehittämällä innovatiivisia, tulosperusteisia ohjauskeinoja.

Lisäksi hankkeessa verrataan markkinalähtöisten hiilensidontajärjestelmien ja julkisen ohjauksen keinojen soveltuvuutta Suomen metsätaloudessa. Hankkeessa kehitetään hiilensidonnan tavoitteen mukaiset ohjauskeinot, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä, lainsäädännöllisesti toteutettavat ja lisäävät Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa hyväksyttäviä hiilinieluja.

Lisätietoja:

Dosentti, yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen
Kirsi-Maria.Halonen(at)ulapland.fi
040 484 4262

MMM:n tiedote rahoituksesta 23.3.2021: Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ensimmäisistä hankkeista päätökset: 10 hankkeelle yhteensä 10,7 miljoonaa euroa