Uutiset 2006

Lapin yliopiston rehtorin virkaan ilmoittautui kolme henkilöä

20.3.2006

Lapin yliopiston rehtorin virkaan ilmoittautui kolme henkilöä. Henkilöt ovat professori Vilho Harle, professori Markku Kivinen ja professori Mauri Ylä-Kotola.

Lapin yliopisto järjestää rehtorin virkaan ilmoittautuneille esittäytymistilaisuuden tiistaina 28.3.2006 klo 15 Fellman-salissa. Tilaisuudessa ilmoittautuneilla on mahdollisuus esitellä ajatuksiaan yliopiston henkilökunnalle. Lapin yliopiston rehtori ja kaksi vararehtoria valitaan vaalikollegion kokouksessa 12.4.2006 klo 13.15. Rehtorin ja vararehtoreiden virkakausi kestää viisi vuotta ja se alkaa 1.8.2006. Vaalikollegioon kuuluvat hallituksen jäsenet, tiedekuntaneuvostojen jäsenet, hallintojohtaja ja erillisten laitosten johtajat tai johtajaksi määrätyt virkamiehet. Vaalikollegion puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Juhani Lillberg.

Seuraavassa Lapin ylipiston rehtorin virkaan ilmoittautuneet aakkosjärjestyksessä.

Vilho Harle

Professori Vilho Harle on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon Tampereen yliopistossa 1975.

 

Työurallaan Harle on toiminut Tampereen, Jyväskylän, Helsingin ja Lapin yliopistojen valtio-opin ja kansainvälisen politiikan eri tehtävissä vuodesta 1971 lähtien. Tampereella toimivan Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen johtajana ja erikoistutkijana hän oli 1985-1991. Lukuvuoden 1996-1997 hän oli Suomen Akatemian varttuneena tieteenharjoittajana ja London School of Economics -yliopiston vierailevan tutkijana. Lapin yliopiston kansainvälisten suhteiden professoriksi hänet nimitettiin 1997. Hän irtisanoutui tehtävästä 2004 tultuaan nimitetyksi Tampereen yliopistoon kansainvälisen politiikan professoriksi.  

Markku Kivinen

Aleksanteri-instituutin johtaja, professori Markku Kivinen on suorittanut valtiotieteen tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa 1989.

 

Työurallaan Kivinen on työskennellyt mm. Helsingin yliopistossa, Joensuun korkeakoulussa, Tampereen yliopistossa, Suomen Akatemiassa ja Lapin yliopistossa. Lapin yliopistossa hän on työskennellyt eri tehtävissä vuodesta 1987 lähtien. Lapin yliopiston sosiologian professoriksi hänet nimitettiin 1998. Hän irtisanoutui tehtävästä 2003 tultuaan nimitetyksi Aleksanteri-instituutin johtajaksi.   

Mauri Ylä-Kotola

Kuvataideakatemian rehtori, professori Mauri Ylä-Kotola on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon teoreettisessa filosofiassa Helsingin yliopistossa vuonna 1998.

 

Työurallaan Mauri Ylä-Kotola on toiminut opettajana ja luennoitsijana eri yliopistoissa ja korkeakouluissa vuodesta 1994 lähtien. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa hän aloitti luennoitsijana 1995, mediatieteen laitoksen lehtorina 1996 ja mediatieteen laitoksen professorina (ma) 1997. Mediatieteen professoriksi hänet nimitettiin 1.6.2002 lähtien. Taiteiden tiedekunnan dekaanina Yläkotola on toiminut neljä kautta vuodesta 1999 lähtien. Kuvataideakatemian rehtoriksi hänet valittiin 2005. Ylä-Kotola on virkavapaalla Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan mediatieteen professorin virasta 30.6.2007 asti.

Lisäksi hakijoiden joukossa oli henkilö, joka ei täytä muodollisia kelpoisuusvaatimuksia.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Juhani Lillberg
Puhelin 0400 690 709

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi