Uutiset 2006

Lapin yliopiston rehtorit valitaan 12.4.2006

18.1.2006

Lapin yliopiston hallitus on päättänyt järjestää vaalikollegion kokouksen 12.4.2006 klo 13.15. Kokouksessa valitaan yliopistolle uudet rehtorit.

Rehtori Esko Riepulan toimikausi Lapin yliopiston rehtorina ja vararehtoreiden Jukka Mäkelän ja Juha Karhun toimikaudet päättyvät 31.7.2006. Rehtoreiden toimikausi on viisi vuotta ja uusi kausi alkaa 1.8.2006. Ilmoittautumismenettely käynnistetään rehtorin osalta julkisella ja vararehtoreiden osalta yliopiston sisäisellä kuulutuksella.

Hallitus päätti järjestää vaalikollegion kokouksen Lapin yliopiston rehtorin ja kahden vararehtorin valitsemiseksi 12.4.2006 klo 13.15. Vaalikollegioon kuuluvat hallituksen jäsenet, tiedekuntaneuvostojen jäsenet, hallintojohtaja ja erillisten laitosten johtajat tai johtajaksi määrätyt virkamiehet. Vaalikollegion puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Juhani Lillberg.

Suvi Ronkainen tutkimusmenetelmien professoriksi
Lapin yliopiston hallitus nimitti yhteiskuntatieteiden tohtori Suvi Ronkaisen kutsusta tutkimusmenetelmien professorin virkaan menetelmätieteiden laitokselle 1.2.2006 alkaen. Viran haltija toimii myös Lapin yliopiston yhteisen tutkijakoulun johtajana. Virkaan kuuluu Lapin yliopiston monitieteisen ja usealle tieteenalalle suunnatun tutkimusmenetelmäopetuksen sekä tutkijakoulutuksen kehittäminen.

Suvi Ronkainen on suorittanut valtiotieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot sosiaalipsykologiassa Helsingin yliopistossa sekä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon sosiaalipsykologiassa Tampereen yliopistossa. Työurallaan hän on toiminut Suomen Akatemian tutkijana ja tutkijatohtorina sekä assistenttina Helsingin ja Tampereen yliopistossa. Lapin yliopiston palveluksessa hän on ollut vuoden 2002 alusta lähtien. Viime vuosina Suvi Ronkaisen tutkimustyö on painottunut sukupuolistuneen väkivallan ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkimiseen.

Lapin yliopiston hallitus vakinaisti johtamisen professorin viran kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan 1.8.2006 lukien. Viran tehtäväalueeksi on määritelty tieto- ja osaamisintensiivisen liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvä opetus- ja tutkimustoiminta.

Virka täydentää Lapin yliopiston laaja-alaisia liiketoimintaosaamiseen liittyviä opetus- ja tutkimustarpeita sekä tukee kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan profiloitumista, jonka painopisteiksi on määritelty Pohjois-Suomen kaupalliseen ja taloudelliseen toimintaan liittyvät kysymykset, erityisesti palvelut, matkailu, pienyritysten verkostoituminen ja informaatioteknologiasovellukset.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Juhani Lillberg
Puhelin 0400 690 709

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi