Uutiset 2012

Lapin yliopiston strategiarahoituksen suuntaaminen

17.12.2012

Lapin yliopisto on tehnyt pitkäjänteistä työtä strategiansa rakentamiseksi ja profiilinsa kirkastamiseksi. Vuonna 2013 yliopisto vahvistaa profiiliaan hallituksen päätöksen mukaisesti suunnittelemalla ja toteuttamalla strategiaa tukevia tutkimusohjelmia ja tohtoriohjelmia.

Strategisten kärkien vastuuprofessoreiden rinnalle, ohjelmien toteutusta ohjaamaan ja niiden osaamispohjaa edelleen vahvistamaan rekrytoidaan kansainvälisen rahoituksen ja monitieteisten tutkimusryhmien kokoamisen ja ohjaamisen asiantuntijoita noudattaen yliopiston strategisen urapolun mallia.

Rahoituskohteet vuodelle 2013:

1. Tuetaan strategisten kärkien vastuuprofessorien työtä osoittamalla 30 000 €/professori joustavasti käytettäväksi esim. opetuksen huojennuksiin ja henkilökohtaisiin tukipalveluihin.

2. Varataan 100 000 euroa strategisten kärkien tutkimushankkeiden (TEKES-, SA-, EU-hankkeet) valmisteluun.

3. Varataan 100 000 euroa nuorten tutkijoiden (post doc -tutkijat, väitöskirjantekijät) kytkemiseen yliopiston strategisten kärkien tutkimukseen.

4. Varataan 60 000 euroa yliopiston kansainvälisen referee-julkaisemisen tukemiseen yliopiston profiilin strategisten kärkien alueilla.

5. Varataan 30 000 euroa kansainvälisten strategisten kumppaneiden kanssa laadittavien yhteistyösuunnitelmien laadintaan.

6. Osoitetaan 200 000 euroa UArctic -sihteeristön toimintaan ja yliopiston osallistumiseen UArctic-yhteistyöhön.

7. Osoitetaan 1,0 M€ Arktiselle keskukselle yliopiston arktisen profiilin strategisena kärkiyksikkönä.

8. Varataan 250 000 € saamelaisuuteen liittyvän yhteiskuntatieteellisen ja oikeustieteellisen tutkimuksen tukemiseen.

9. Varataan 60 000 väitöskirjojen viimeistelyyn liittyviin apurahoihin ja käännös- ja kielentarkastuspalveluihin.

10. Varataan 50 000 € palkitsemiseen laadukkaasta opetuksesta.

Lisätietoja:
Suunnittelu- ja rahoitusjohtaja Tarja Särkkä
Puhelin 040 723 2778

LaY/Viestintä/OT