Uutiset 2021
Wiping the Ice_rajattu_web.png

Lapin yliopiston taiteilijat mukana Lapin taiteilijaseuran juhlanäyttelyssä "Wiping the Ice-Cream Off your Face”

9.6.2021

Wiping the Ice-Cream Off your Face on Lapin taiteilijaseuran 30-vuotisjuhlanäyttely, jossa käydään taiteellista dialogia de-arktistumisesta. Näyttelyyn on kutsuttu pohjoismaisia taiteilijoita sekä Lapin taiteilijaseuran jäseniä. Lapin yliopistosta mukana ovat Maria Huhmarniemi (TTK), Timo Jokela (TTK), Leila Lipiäinen (TTK), Marjo Pernu (TTK) ja Seija Ulkuniemi (KTK).

Näyttely purkaa stereotypioita arktisesta tyhjänä ja talvisena maisemana. Siten näyttely on tuotettu niin sanotun de-arktistamisen teeman ympärille. Näyttely on esillä Arktikumissa Galleria Valossa 11.6-13.8.2021.

Näyttelyn päätoteuttaja on Lapin taiteilijaseura, ja näyttelyn on kuratoinut taiteilija-kuraattori Misha del Val (Kittilä/FI) ja Grönlannin Arctic Culture Labin taiteellinen johtaja Andreas Hoffmann.  Näyttelyyn osallistuu 35 taiteilijaa yhdeksästä maasta: pohjoismaista sekä Grönlannista, Fär-Saarilta ja Venäjältä. Lapin taiteilijaseuran jäseniä on mukana 26.

– Moni katsoo Arktista aluetta pehmisjäätelön vaaleanpunaisen, lumenkermaisten linssien läpi. Tämä ilmiö, josta puhumme arktistamisena, on näkökanta, joka yksinkertaistaa, stereotypioi, idealististaa ja muovaa arktisia kulttuureja vastaamaan poliittisia ja kaupallisia tarkoitusperiä. Alueella asuvien kansojen perinteet ja kulttuuri pienenevät ilmiön myötä, kun niitä esitetään eksotisoituna muuna, toiseuttamisen kautta, karuina talvikohteina ja geopoliittisina reunoina. Tapa keskustella muistuttaa meitä liikaakin ajattelumalleista, joita Edward W. Said toi esille teoksessaan Orientalism, kertoo kuraattori Misha del Val.

Näyttely on osa laajempaa hanketta, jota Pohjoismainen kulttuurirahasto rahoittaa, ja joka tavoittelee pohjoisen de-arktistumista taiteen ja kulttuurin keinoin.

– De-arktistumista tavoitellaan tuottamalla aitoja, monitasoisia representaatioita pohjoisesta sekä kertomalla arktisista identiteeteistä ja niiden monimuotoisuudesta. Näyttelyn taiteilijat heijastavat todellisuuttaan sekä päivittävät arkista arktista näkökulmaa, avaten pohjoisuutta taiteen ja dialogin kautta, kertoo Lapin taiteilijaseuran puheenjohtaja Maria Huhmarniemi hankkeen tavoitteista.

Wiping the Ice-Cream Off your Face -juhlanäyttely
Galleria Valo, Arktikum, Rovaniemi
Avoinna 11.6.-13.8.2021
Avajaiset: to 10.6.2021 klo 18

Taiteilijat:
Amanda Riffo (IS)
Arttu Nieminen (FI)
Eliina Hurtig (FI)
Friday Milk (RU)
Hanna Kanto (FI)
Henri Hagman (FI)
Jaakko Heikkilä (FI)
Jouko Alapartanen (FI)
Julie Edel Hardenberg (GL)
Kaija Kiuru (FI)
Karoliina Paatos (FI)
Konsta Huusko (FI)
Leila Lipiäinen (FI)
Mari Oikarinen (FI)
Mariane Lyngsø and Pia Möller-Light (DK)
Maria Huhmarniemi (FI)
Marjo Pernu (FI)
Minna Linja (FI)
Outi Pieski (SAPMI/FI)
Panu Johansson (FI)
Peter Winquist (Åland)
Pirkko Mäkelä-Haapalinna (FI)
Raisa Raekallio (FI)
Randi Samsonsen (Faroe Islands)
Risto Immonen (FI)
Seija Ulkuniemi (FI)
Sanna Haimila (FI)
Satu Kalliokuusi (FI)
Savu Korteniemi (FI)
Simi Ruotsalainen (FI)
Solveig Ovanger (NO)
Timo Jokela (FI)
Tomas Colbengtson (SAPMI/SE)
Tuomas Korkalo (FI)

Kuraattorit:
Misha del Val (BASQUE/FI)
Andreas Hoffmann (GL)

Näyttelyn rahoittajat ja yhteistyötahot:
Pohjoismainen kulttuurirahasto, Nordic Institute of Greenland, Lapin yliopisto, Lapin taiteilijaseura, Arctic Culture Lab ja Suomen kulttuuriministeriö (Taiteen välittäjätoiminnan kehittämishanke)

Lisätietoja:

Misha del Val, kuraattori
lutxaster(at)gmail.com

Maria Huhmarniemi, Lapin taiteilijaseuran puheenjohtaja
maria.huhmarniemi(at)ulapland.fi

Lapin taiteilijaseura, Kairatie 3, 96100 ROVANIEMI
P. 050 406 3632
http://lapintaiteilijaseura.fi/
lapintaiteilijaseura(at)gmail.com