Opiskelu

Lapin yliopiston tekoälylinjaus

22.5.2023

Suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa laaditaan paraikaa ohjeistuksia tekoälyn käytöstä osana opetusta ja opiskelua. GPT (Generative Pre-trained Transformer) ja muut samantyyppiset tekoälypohjaiset tekstieditorit tai tekstigeneraattorit, ns. suuret kielimallit, ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia, jotka tuottavat sisältöä käyttäjän antaman syötteen perusteella. Tekoälypohjaisia generaattoreita voidaan käyttää tekstin, kuvan, äänen ja videon yms. tuottamiseen. Lapin yliopistossa kuvattu kielimallien käyttö kattaa nämä kaikki muodot.

Linjaus on valmisteltu Opetuksen johto- ja kehittämisryhmässä ja käsitelty strategisessa johtoryhmässä kevään 2023 aikana. Linjausta esiteltiin yliopiston yhteisessä akateemisessa keskustelutilaisuudessa. Tilaisuutta seurasi yhteensä lähes 200 yliopistoyhteisön jäsentä. Tilaisuuden yhteydessä myös kuultiin alustukset moninaisista yliopisto-opiskelijoista tekoälyn käyttäjinä ja ChatGPT:stä. Lisäksi käytiin monitieteinen keskustelu tekoälystä opetuksessa, opiskelussa sekä tieteessä ja taiteessa.

Yliopiston tekoälylinjaus painottaa kriittistä ja reflektiivistä otetta tekoälyn hyödyntämisessä. Kielimalli on työkalu, jonka käytön opettelu on hyödyllistä. Käyttö sallitaan, kunhan esimerkiksi opintosuorituksen yhteydessä kuvataan, miten tekoälyä on hyödynnetty. Kielimallia ei saa kuitenkaan käyttää tuottamaan lopullista tehtävän tai opinnäytetyön sisältöä eikä tällaista kielimallilla luotua sisältöä saa esittää opiskelijan itse tuottamana. Opettaja voi poiketa suosituksista, mutta hänen on kerrottava poikkeukset ja niiden perustelut opiskelijoille selkeästi heti kurssin alussa.

Jos tekoälyn käyttö kurssilla mietityttää, kysy asiaa opettajaltasi!

Tekoälypohjaisten työkalujen käyttö Lapin yliopistossa -linjaus on tutustuttavissa myös yliopiston Opiskelun käytännöt -sivuilla.