Uutiset 2006

Lapin yliopiston tutkijakoulu menestyi kansainvälisessä arvioinnissa

23.2.2006

Lapin yliopiston tutkijakoulu oli mukana korkeakoulujen arviointineuvoston järjestämässä kansainvälisessä tutkijakoulutuksen arvioinnissa. Lapin yliopiston tutkijakoulu menestyi arvioinnissa esimerkillisesti.

Arvioinnin tavoitteena oli nostaa esille hyviä käytäntöjä, esittää kansalliset suositukset tutkijakoulutukselle sekä arvioida tutkijakoulutusjärjestelmää myös kansainvälisessä kehyksessä. Arvioinnin yksi selkeä tulos oli, että vain harvoissa yliopistoissa on hyvä ohjausjärjestelmä, joten tarve kehittää väitöskirjaohjauksen hyviä käytäntöjä on ilmeinen. Arvioinnin teki ulkoisena arviointina kansainvälinen asiantuntijaraati. Osallistuneista 25 tutkijakoulusta lähes kaikki olivat valtakunnallisia tutkijakouluja.

Arviointiryhmä rohkaisee yliopistoja yhtenäistämään tutkijakoulutettavien ohjausta tohtorikoulutuksen laadun varmistamiseksi. Yleisiä tutkijan valmiuksia voitaisiin kouluttaa yhteisesti, jolloin yliopistojen omat tutkijakoulut voisivat keskittää resurssinsa sisällöllisiin kysymyksiin ja tutkimusprojektien ohjaukseen. Yliopistoja kehotetaan tukemaan kursseja, jotka ovat tarpeen kaikille tutkijakoulutusohjelmille. Tällaisia kursseja ovat mm. johtajuus, vuorovaikutustaidot, tutkimusrahoitussuunnitelman tekeminen ja muut ammatillista kehittymistä vahvistavat kurssit. Raportissa todetaan myös, että tutkijakoulutuksen ja työelämän yhteydet on huomioitu yliopistoissa vaihtelevasti.

Lapin yliopiston tutkijakoulu mainitaan raportissa esimerkkinä tutkijakoulusta, joka on lähtenyt rohkeasti kehittämään ohjausta. Se nostetaan esimerkiksi yliopiston sisäisestä monitieteisestä tutkijakoulutusmallista, jonka opetuksen keskiössä ovat yleiset tutkimukselliset valmiudet. Tutkijakoulun johtoryhmässä on mukana myös opiskelijoita ja se on ottanut huomioon koulutuksen ja työelämän yhteydet. Lisäksi tutkijakoulutus on suunniteltu ja järjestetty Lapin yliopistossa arviointiryhmän esittämällä tavalla ja sillä on selkeä identiteetti koko yliopiston tutkijakouluna. Arviointiryhmän palaute onkin pantu ilolla merkille Lapin yliopiston tutkijakoulussa.

Arvioinnissa nostetaan esille myös väitöskirjojen laatu ja todetaan, että yliopistoissa ei ole tehty arviointia siitä, miten hyvin esitarkastus- ja väitösprosessi käytännössä toimivat, toisin sanoen miten esitarkastajat ja vastaväittäjät on valittu, mikä on lausuntojen laatu jne. Raportissa korostetaan, että yliopistojen pitäisi kyetä arvioimaan väitösprosessiensa heikkouksia ja vahvuuksia entistä paremmin.

Lapin yliopistossa ongelma on tiedostettu ja tutkijakoulutyöryhmä on kartoittanut   väitöskirjaprosessin ongelmatilanteita. Työryhmä on valmistanut suositukset väitösprosessin etenemisestä ja kirjoittanut ohjeita esitarkastukselle. Suositukset ja ohjeet ovat tulossa keväällä opetus- ja tutkimusneuvoston käsiteltäviksi.  

Yhteenvetona raportissa todetaan, että tutkijakoulut, joissa on selkeä visio, missio ja identiteetti, toimivat muita paremmin ja niistä oli nostettavissa esille esimerkillisiä käytäntöjä

Lisätietoja:
Suvi Ronkainen
Puhelin 0400-673 462

Raportti PhD Training and the Knowledge-Based Society. An Evaluation of Doctoral Education in Finland on julkaistu KKA:n julkaisusarjassa 1:2006. 

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi