Yliopistoyhteisö
Uutinen, kuvituskuva 2

Lapin yliopiston tutkijakoulua uudistetaan

20.9.2019

Lapin yliopiston tutkijakoulu tukee yliopiston tiedekuntien tohtorikoulutusta järjestämällä väitöskirjatutkijoille suunnattua yhteistä opetusta sekä toteuttamalla väitöskirjatutkijoille ja ohjaajille suunnattuja tapahtumia. Väitöskirjatutkijoiden työelämäyhteyksien vahvistaminen on uusi, tärkeä tutkijakoulutuksen muoto. Jotta tutkijakoulu pystyisi entistä paremmin vastaamaan muuttuviin tarpeisiin, sitä uudistamaan on nimetty työryhmä, johon kuuluu jäseniä kaikista yliopiston tiedekunnista ja tutkimusyksiköistä.

Nyky-yliopistoilta edellytetään strategiaan sitoutuvaa tutkimusprofiilia ja tutkimusprofiilin mukaista tohtorikoulutusta. Lapin yliopiston strateginen profiili kiteytyy arktisen ja pohjoisen muutokseen, mikä on myös maakunnan kehittämisstrategian ja alueen kehittämistyön yhteinen kehys. Käytännössä Lapin yliopiston strategia näkyy siten, että yliopisto tuottaa tieteellisesti tutkittua tietoa pohjoisten alueiden yhteiskunnista, ympäristöstä sekä niiden vuorovaikutuksesta, jotta elämä arktisilla ja pohjoisilla alueilla kukoistaisi tulevaisuudessakin.

Tutkijakoulun tehtäviin kuuluu järjestää yhteistä, kaikkien tiedekuntien väitöskirjatutkijoille suunnattua opetusta sekä osallistua työelämäyhteistyön vahvistamiseen. Tutkijakoulun uudistamisryhmän tehtävänä on päivittää tutkijakoulun tarjoama tohtoriohjelma- ja opetuskokonaisuus vastaamaan muuttuneita tarpeita. Tutkijakoulutus vahvistaa yliopiston strategista tutkimusprofiilia ja kiinnittää tutkimustietoa entistä selkeämmin myös työelämään.

Uudistamisryhmään on kutsuttu mukaan koko yliopiston kattava ryhmä eri tiedekunnista ja yksiköistä. Ryhmän jäsenillä on laaja kokemus tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta sekä työelämäyhteistyöstä. Uudistamisryhmän avulla tutkijakoulusta on tarkoitus tehdä entistä paremmin koko yliopistoa ja pohjoista aluetta palveleva kokonaisuus.

Suunnitelmaa uudistetusta kokonaisuudesta käsitellään keväällä 2020 yliopiston sisällä, minkä jälkeen aletaan laatia toteutussuunnitelmaa.

Ryhmän kokoonpano:

 • professori Suvi Ronkainen, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, tutkimusmenetelmät
 • professori Heli Ruokamo, kasvatustieteiden tiedekunta
 • apulaisprofessori Rosa Ballardini, oikeustieteiden tiedekunta
 • professori Mirja Hiltunen, taiteiden tiedekunta
 • apulaisprofessori Janne Autto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • tutkimusprofessori Florian Stammler, Arktinen keskus
 • yliopistotutkija Heidi Sinevaara-Niskanen, kasvatustieteiden tiedekunta
 • yliopistonlehtori Tomi Tuominen, oikeustieteiden tiedekunta
 • yliopistonlehtori Mari Mäkiranta, taiteiden tiedekunta
 • yliopistonlehtori José-Carlos García-Rosell, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti
 • yliopistotutkija Tanja Joona, Arktinen keskus
 • yliopistonlehtori Juha Himanka, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, filosofia
 • yliopistonlehtori Arto Kauppi, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, julkisoikeus

Taustatietoa:

Lapin yliopistossa on neljä tiedekuntaa – kasvatustieteiden, oikeustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat – joista yhteensä valmistuu vuosittain vajaa 30 tohtoria. Lapin yliopisto tuottaa tieteellisesti tutkittua tietoa myös arktisista ja pohjoisista kysymyksistä, jotta elämä arktisilla ja pohjoisilla alueilla kukoistaisi tulevaisuudessakin.

Lapin yliopiston tavoitteena on tuottaa laadukasta, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta entistä merkittävämmin kilpaillun, erityisesti kansainvälisen, tutkimusrahoituksen voimin. Valtioneuvosto hyväksyi tammikuussa 2019 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallit sopimuskaudelle 2021–2024. Lapin yliopiston hallitus linjasi kokouksessaan helmikuussa 2019 toimenpiteitä rahoitusmallin toteutumisesta ja edellytyksistä tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa.

Arktinen keskus on Lapin yliopiston kansainvälinen tutkimuslaitos ja tiedekeskus, joka tuottaa tutkimustietoa esimerkiksi arktisesta ympäristöstä, yhteiskunnasta ja ilmastonmuutoksesta. Tutkimus on monitieteistä ja ilmiökeskeistä, ja tutkimustuloksia välitetään myös suurelle yleisölle.

Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) muodostavat yhdessä matkailualan yksiköt Lapin yliopistosta ja Lapin ammattikorkeakoulusta.  Asiantuntijayhteisössä ovat mukana myös Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU:n ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian matkailu- ja liitännäisalojen asiantuntijat. MTI toimii matkailualan suunnannäyttäjänä ja se luo pohjaa koko toimialan paremmille toimintaedellytyksille.

Lisätietoja:

Antti Syväjärvi, tiedevararehtori, tutkijakoulun johtaja, 0400 606244

Suvi Ronkainen, professori, 0400 673462