Uutiset 2006

Lapin yliopiston vuosipäiväjuhlassa palkitut

28.2.2006

Lapin yliopisto julkisti vuosipäiväjuhlassaan 28.2.2006 Hyvän Opettajan, Vuoden Esimiehen ja Rehtorin palkinnon saajat.

Markus Aarto vuoden esimieheksi

Lapin yliopiston yhteistoimintaneuvosto valitsi Vuoden Esimies 2006 –palkinnon saajaksi oikeustieteiden tiedekunnan varadekaanin, yliassistentti Markus Aarton.  

Oikeustieteiden tiedekunnan esityksen mukaan Markus Aarto on vastannut oikeustieteiden tiedekunnan opintoasioista, erityisesti perustutkintojen uudistuksesta. Hän on joutunut puuttumaan moniin ongelmatilanteisiin, joissa hän on tukenut ja kannustanut alaisiaan löytäen aina positiivista sanottavaa. Tiedekunnan esityksessä Aartoa luonnehditaan mahtavaksi tyypiksi ja johtajaksi.

Markus Aarto on suorittanut oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon Lapin yliopistossa 2003. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa hän on toiminut tutkijana,   assistenttina ja yliassistenttina vuodesta 2002 lähtien sekä tiedekunnan varadekaanina elokuun alusta 2004 lähtien.    

Juha Heikkilä vuoden opettajaksi 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta myönsi Hyvän Opettajan palkinnon menetelmätieteiden laitoksen tilastotieteen lehtori Juha Heikkilälle.

Juha Heikkilä on opiskelijoiden mielestä joustava, innostunut ja innostava. Opiskelijat pitävät Heikkilää poikkeuksellisena matematiikan opettajana, joka saa opiskelijat kiinnostumaan varsin raskaasta ja haastavasta aineesta. Heikkilä on opettaja, joka kykenee laskeutumaan matematiikan norsunluutornista tavallisen opiskelijan tasolle,  valintaperusteluissa sanotaan.

Merija Poikelalle rehtorin palkinto

Yliopiston rehtorin myöntämän 1 500 euron Rehtorin palkinnon sai tänä vuonna avoimen yliopiston johtajana toimiva kehittämispäällikkö Merija Poikela.

Rehtorin perusteluiden mukaan kehittämispäällikkö Poikela on osoittanut kiitettävää oma-aloitteisuutta ja tuloksellisuutta avoimen yliopisto-opetuksen laajentamisessa ja kehittämisessä. Hänen johtajakaudellaan avoimen yliopistokoulutuksen volyymi on kasvanut voimakkaasti. Se on näkynyt laskennallisten opiskelupaikkojen lisäyksenä, joka on tuottanut yliopistolle vastaavan määrärahalisäyksen. Tapahtunut kehitys tarjoaa myös jatkossa mahdollisuuden tarjonnan edelleen kasvattamiseen ja avoimen yliopistokoulutuksen kehittymiseen aidoksi väyläksi tiedekuntien tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Kehittämispäällikkö Poikela on pitänyt hyvää huolta myös avoimen yliopiston alueellisesta yhteistyöverkostosta ja rakentanut sen avulla vahvaa pohjaa Lapin maakuntakorkeakoulun toiminnalle, perusteluissa todetaan.

Lisätietoja:
Vuoden Esimies, Mirja Väyrynen, Puhelin 040 869 8548
Vuoden Opettaja, Liisa Ansala, Puhelin 044 5777 514
Rehtorin palkinto, Esko Riepula, Puhelin 0400 695 417

LaY/Viestintä/OT