Yliopistoyhteisö
2022_vuoden_alumni.jpg
Vuosipäivän juhlassa vuoden alumni -palkinnon sai sarjakuvantekijä ja kuvittaja Jussi-Pekka ”JP” Ahonen, joka kiitti palkinnosta videotervehdyksellä. Kuva: Ville Rinne.

Lapin yliopiston vuosipäivänä palkittiin vuoden alumni, opettaja, opiskelijaryhmä ja väitöskirja

2.3.2022

Lapin yliopiston vuosipäivän juhlaa vietettiin tiistaina 1.3. Juhlassa palkittiin vuoden alumni, vuoden opettaja, vuoden opiskelijaryhmä ja vuoden väitöskirja. Lisäksi juhlassa jaettiin rehtorin palkinto, annettiin Suomen tasavallan presidentin 6.12.2021 myöntämät kunniamerkit sekä muistettiin ansiomerkeillä yliopistossa pitkään työskennelleitä.

Jussi Pekka ”JP” Ahonen vuoden alumniksi

Lapin yliopiston Alumnitoiminnan ohjausryhmä valitsi vuoden 2022 alumniksi sarjakuvantekijä ja kuvittaja Jussi-Pekka ”JP” Ahosen. JP Ahonen valmistui graafisen suunnittelun koulutusohjelmasta vuonna 2006. Suomessa hänet tunnetaan erityisesti sarjakuvastaan Villimpi Pohjola, joka ilmestyi Aamulehdessä ja Lapin Kansassa. Opiskeluajan kokemukset ovat usein myös siivilöityneet sarjakuvien aiheiksi. JP Ahonen on julkaissut myös lukuisia muita sarjakuvia Suomessa ja kansainvälisesti. Erityisen suosittu ympäri maailmaa on strippisarja Belzebubs, joka yhdistelee rohkeasti sarjakuvaa, metallimusiikkia ja animaatiota. Ahonen käsikirjoittaa paraikaa Belzebubs-animaatiosarjaa Ylelle. Ahosen kuvituksia julkaistaan sanoma- ja aikakauslehdissä.

JP Ahonen on pitänyt valmistumisestaan lähtien aktiivisesti yhteyttä Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan, ja hänen luentojaan kuvataan antoisiksi. Alumnitoiminnan ohjausryhmä kiinnitti myös huomiota Ahosen panokseen opiskelijoiden hyvinvointityössä. Hän on kertonut avoimesti omista kokemuksistaan suunnittelijan taipaleella ja antanut opiskelijoille arvokasta vertaistukea. Ahosta kuvataan tärkeäksi kannustajaksi ja rinnallakulkijaksi.

Miia Hast vuoden opettajaksi

Lapin yliopiston ylioppilaskunta valitsi vuoden opettajaksi Miia Hastin, joka työskentelee yliopistonlehtorina kasvatustieteiden tiedekunnassa. LYY perusteli valintaa seuraavasti:

Miia Hast kohtaa opiskelijat iloisesti, kuulumisia kysellen. Hän on kiinnostunut opiskelijoiden voinnista ja aidosti heille läsnä, josta kielii myös hänen helppo saavutettavuutensa. Hän kohtelee opiskelijoita oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Hast ohjeistaa mielellään oman aineensa lisäksi muista opiskelijan elämälle ja tulevaisuuden uralle hyödyllisistä aiheista.

Hastin innovatiivisuus ja innostus omaa ainettaan kohtaan vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden motivaatioon. Työskentelyn opiskelijalähtöisyydestä kertoo opiskelijoiden ideoiden jatkojalostaminen sekä joustavuus niin kurssien aikatauluissa kuin osallistumismuodoissa. Hän tekee myös monelle näkymätöntä, vaikuttavaa työtä esimerkiksi opiskelijoiden oikeuksien hyväksi.

2022_vuoden_opettaja.jpg
Vuoden opettaja on Miia Hast. Kuva: Ville Rinne.


Vuoden opiskelijaryhmä: Arktinen muotoiluprojekti Huoleton Huone

Lapin yliopiston ylioppilaskunta valitsi vuoden opiskelijaryhmäksi Huoleton Huone -muotoiluprojektin, joka oli opiskelijalähtöinen suunnittelu- ja innovointiprojekti. LYY perusteli valintaa näin:

Ryhmä etsi tieteen ja taiteen keinoin ratkaisuja siihen, kuinka luoda Lapin yliopistosta parempi opiskeluympäristö. Lähtökohtana oli ihmisen jaksaminen ja mielenterveys, ja ennaltaehkäisyn näkökulma ohjasi projektia. Tavoitteina oli lisätä Lapin yliopiston yhteisöllistä toimintaa ja tarjota kanava tunteiden purkamiselle sekä vertaistuelle. Tavoitteita edistettiin muun muassa työpajatoiminnan, Instagram-kanavan sekä lehtiartikkelien kautta. Ryhmälle ominaista oli avoin ja osallistuva asenne, monipuolinen osaaminen sekä vahva motivaatio kehittää Lapin yliopiston yhteisöllisyyttä.

Ryhmä on järjestelmällisellä toiminnallaan ja ideoillaan antanut panoksensa koko yliopiston opiskelijoiden sekä työntekijöiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Arktisen opiskelijaidentiteetin näkökulmaa kuvastaa hyvin ennakkoluuloton asenne oppimiseen, toisten auttaminen ja mielenkiinto koko yliopistoyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen.

2022_vuoden_opiskelijaryhma.jpgVuoden opiskelijaryhmänä palkittiin Huoleton Huone -projekti. Kuvassa osa ryhmäläisistä. Kuva: Ville Rinne.

Ansioituneen nuoren tutkijan palkinto vuoden väitöskirjasta Heidi Härköselle

Vuoden väitöskirjana vuosipäivän juhlassa palkittiin Heidi Härkösen oikeustieteiden väitöskirja Fashion and copyright: protection as a tool to foster sustainable development. Arviointiryhmä perusteli päätöstä seuraavasti:

Heidi Härkösen Fashion and Copyright: Protection as a Tool to Foster Sustainable Development -väitöskirja tuo muotioikeuden suomalaiseen oikeudelliseen keskusteluun erityisesti kestävyystavoitteiden näkökulmasta. Väitöstutkimus koostuu viidestä monitieteisestä tutkimusartikkelista, joissa yhdistetään perinteisiä oikeustieteen menetelmiä uuteen aiheeseen ja tarkastellaan niiden kietoutumista kestävään kehitykseen.

Erityisesti väitöskirjan tutkimusaiheen rajaus ja monitieteinen lähestymistapa on onnistunut. Selkeä metodologioiden ja menetelmien käyttö osoittaa Härkösen tuntevan hyvin tutkimusaiheensa. Härkönen navigoi väitöskirjassaan taidokkaasti häilyvän ja hankalan tekijänoikeussuoja -käsitteen kanssa muuttaen tutkimuksen suuntaa tarpeen vaatiessa. Härkösen väitöskirja on kiinnostava lukukokemus, ja hän tuo rohkeasti esiin omat kantansa. Härkösen väitöskirja luo erinomaisen pohjan muotioikeuden jatkotutkimukselle. Lisäksi Härkösen tutkimuksella on myös yleisempää yhteiskunnallista ja kulttuurista merkitystä.

2022_vuoden_vaitoskirja.jpg
Heidi Härkönen sai vuoden väitöskirja -palkinnon. Kuva: Ville Rinne

 

Rehtorin palkinto yliopistonlehtori Anna-Maija Partaselle

Rehtorin palkintoa on jaettu useita vuosia, ja palkinnon ideana on tuoda esille työtä, työntekijää tai jopa ryhmää, jossa kulminoituu arvokas toiminta yliopiston eduksi. Palkittavan toiminta on ollut myönteisellä tavalla Lapin yliopiston parhaaksi. Tänä vuonna rehtorin palkinto, 2000 euroa, annettiin KT, yliopistonlehtori (matematiikan didaktiikka) Anna-Maija Partaselle.

Rehtori Antti Syväjärvi perusteli vuosipäivän juhlassa palkinnonsaajaa näin:

Tänä vuonna palkinto annetaan henkilölle, joka on onnistunut omassa tehtävässään ja tuottanut arvokkaan panoksen toiminnassaan. Hänen työpanoksessa yhdistyvät yliopiston sisäisen toiminnan kehittäminen, mutta yhtä lailla valtakunnalliseen toimintaan linkittyvä työ. Henkilö on työllään edistänyt yliopiston sisäistä koherenssia ja myönteistä näkyvyyttä.

Lapin yliopiston kasvatustieteen yksikössä toimiva LUMA-keskus Lappi perustettiin vuonna 2015. Se on osa LUMA-keskus Suomi verkostoa. Verkoston päätarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan, teknologian ja tietojenkäsittelyn pariin. LUMA-keskus Lappi on ollut aktiivinen kasvatustieteiden tiedekunnassa, mutta yhä enemmän myös muiden tiedekuntien ja yksiköiden kanssa on virinnyt LUMA-toimintaa. Esimerkiksi rakenteilla on LUMA toiminnan virittäminen lasten ja nuorten yliopistoksi.

Anna-Maija Partanen on tehnyt eri tehtävissä ansiokasta työuraa. Tiede- ja taidekasvatus tulevat LUMA:n kautta jo varhaisella iällä luontevaksi osaksi lasten ja nuorten elämää; samalla yliopisto tulee heti tutuksi. Todettakoon, että LUMA-keskus Lappi on toki tiimityötä, eli kiitos koko tiimille.

2022_rehtorin_palkinto.jpg
Anna-Maija Partanen ja Antti Syväjärvi vuosipäivän juhlassa. Kuva: Ville Rinne.


Kunniamerkit

Vuosipäivän juhlassa jaettiin myös Suomen tasavallan presidentin 6.12.2021 myöntämät kunniamerkit yliopiston työntekijöille:

Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan ritarimerkki SVR R 1:
Nysten-Haarala Soili
Veijola Soile

Suomen Leijonan 1 luokan ritarimerkki SL R 1:
Koikkalainen Petri

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarimerkki SVR R:
Jokimäki Jukka
Uljas-Rautio Katriina
Äärelä Tanja

2022_presidentin_kunniamerkkien_saajia.jpg
Osa kunniamerkkien saajista vuosipäivän juhlassa. Kuva: Ville Rinne.


Ansiomerkit ja muistamiset yliopistossa pitkään työskennelleille

Yliopistossa pitkän uran tehneitä työntekijöitä muistettiin vuosipäivän juhlassa. Palkittavia oli yhteensä 53.

35 vuoden yliopistopalvelus:
Opintosihteeri Elli Hiltunen, virastomestari Lisbet Jacobson, informaatikko Eija Kumpula, professori Kirsi Kuusikko, IT-suunnittelija Arja Piironen ja suunnittelija Jaana Salmela.

30 vuoden yliopistopalvelus:

Suunnittelija Raili Heikkilä, yliopisto-opettaja Michael Jacobs, yliopistotutkija Jukka Jokimäki, professori Leila Juanto, taloussuunnittelija Tuija Katermaa, IT-sihteeri Sari Keskiniva, yliopistonlehtori Rauno Rusko, tutkimusprofessori Monica Tennberg ja yliopistonlehtori Seija Ulkuniemi.

25 vuoden yliopistopalvelus:
Hallintopäällikkö Riitta Aikio, yliopisto-opettaja Pertti Aula, lehtori Max Juntunen, tutkimuspäällikkö Tarja Kemppainen, henkilöstösuunnittelija Seija Lanko, yliopisto-opettaja Leila Lipiäinen, professori Soili Nysten-Haarala, kirjastonjohtaja Susanna Parikka ja yliopistotutkija Minna Turunen

20 vuoden yliopistopalvelus:
Yliopistonlehtori Miia Hast, yliopistonlehtori Maria Huhmarniemi, suunnittelija Tarja Juntunen, yliopistonlehtori Tomi Knuutila, lehtori Satu Kumpulainen, controller Jaana Köngäs, yliopisto-opettaja Jari Mikkola, yliopisto-opettaja Minna Nousiainen, professori Heidi Pietarinen, professori Suvi Ronkainen, yliopistonlehtori Arto Selkälä, suunnittelija Outi Tuomikoski, yliopistonlehtori Hanna Vakkala ja suunnittelija Susanna Vuorjoki

15 vuoden yliopistopalvelus:
Yliopistonlehtori Jose-Carlos Garcia-Rosell, suunnittelija Kirsi Hannula, talousjohtaja Matti Honkala, tutkimusprofessori Kamrul Hossain, yliopistonlehtori Ilari Hovila, yliopistonlehtori Markku Kiikeri, työelämäprofessori Kaisa Kostamo-Pääkkö, tiedetoimittaja Marjo Laukkanen, erityisasiantuntija Eila Linna, professori Susan Meriläinen, palvelupäällikkö Toni Raja-Hanhela, yliopistonlehtori Tiina Seppälä, koulutusasiantuntija Jaana Severidt, yliopistonlehtori Sandra Wallenius-Korkalo ja IT-suunnittelija Antti Väisänen.