Uutiset 2006

Lapin yliopiston yritys- ja matkailuala – sillanrakentaja elinkeinoon

16.2.2006

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluissa aloitti elokuussa 2005 uutena koulutusalana yritys- ja matkailuala, jonka painopiste on matkailuelinkeinon ammatillisessa täydennyskoulutuksessa ja kehittämisessä.

Koulutusalan käytännön toiminnasta vastaa kolmen hengen matkailutiimi, jonka muodostavat koulutuspäällikkö Aila Kumentola, koulutuspäällikkö Tarja Tammia ja suunnittelija Pia Halme.

Matkailutiimin tavoitteena on avoin, käytännönläheinen ja pitkäjänteinen yhteistyö matkailukentän kanssa. Työ on jo käynnistynyt erilaisten koulutus- ja kehittämishankkeiden myötä. Tiimi tekee koulutushankkeissa yhteistyötä matkailualan muiden asiantuntijoiden ja oppilaitosten kanssa.

– Matkailutiimimme vahvuus on monipuolinen käytännön kokemus erilaista työtehtävistä ja niistä saatu ”ruohonjuuritason” oppi. Tavoitteena on yhteistyössä matkailuelinkeinon ja sen sidosryhmien kanssa toteuttaa matkailualan monipuolista koulutusta ja pitkäjänteistä kehittämistyötä kentän tarpeet ja toivomukset huomioiden, kertoo koulutuspäällikkö Aila Kumentola.

Matkailun suunnittelu, kehittäminen ja koulutus vaativat yhä enemmän tutkittua tietoa ja erityisasiantuntemusta. Myös pienet yritykset ovat kiinnostuneita saamaan tutkittua tietoa. Matkailu- ja yritysalan yhteistyökumppaneina toimivat Lapin yliopiston eri tiedekunnat.

– Sillanrakentajana toimivan matkailutiimin yksi tehtävä on välittää sekä kotimaisen että kansainvälisen matkailututkimuksen tietoa kentälle ja auttaa elinkeinoelämää hyödyntämään tutkimustietoa käytännön liiketoiminnassa, Kumentola sanoo.

Yritys- ja matkailualan tavoitteena on kehittää yksilöllistä, aktiiviseen vuorovaikutukseen perustuvaa ja konsultoivaa koulutusta yhdessä sidosryhmien kanssa sekä hakea perinteisten koulutusmuotojen lisäksi uusia toimintatapoja. Matkailutiimi tekeekin tänä vuonna yliopiston koulutus- ja kehittämistoimintaa tunnetuksi käymällä matkailualan organisaatioissa, yrityksissä ja mahdollisimman monessa Lapin kunnassa. Samalla kuunnellaan kentältä esiin nousevia koulutus-, kehittämis- ja tutkimustarpeita.

Esimerkkinä käytännön yhteistyöstä on tammikuussa Auttinseudulla käynnistetty Lapin muinaismatkailun pilottihanke, jossa ovat mukana yrittäjät, käsityöläiset, kyläyhdistykset ja kyläläiset. Tavoitteena on hyödyntää keskiaikateemaa laajalti erilaisissa tapahtumissa. Samalla rakennetaan yhteisiä pelisääntöjä sekä Auttinseudun matkailuyritysten ja -tapahtumien laatua.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Aila Kumentola, 040 728 6383, etunimi.sukunimi@ulapland.fi