Uutiset 2003
 

Lapin yliopistoon 600 uutta opiskelijaa

29.7.2003

Lapin yliopistossa aloittaa ensi syksynä opintonsa noin 600 uutta opiskelijaa. Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan noin 200, kasvatustieteiden, oikeustieteiden ja taiteiden tiedekuntien uusien opiskelijoiden määrät vaihtelevat 120 ja 140 välillä.

Lapin yliopistoon tullaan opiskelemaan edelleenkin  valtaosaltaan Lapin ja Oulun lääneistä. Uusista opiskelijoista 38 % on kotoisin Lapin läänistä ja 26 % Oulun läänistä. Eniten muualta Suomesta tullaan opiskelemaan oikeustieteiden ja taiteiden tiedekuntiin, joiden uusista opiskelijoista noin puolet tulee etelämpää.

- Osa tulee suoraan lukiosta, osa taas välivuosien ja työelämävaiheiden jälkeen. Uusien opiskelijoiden keski-ikä on 22 vuotta. Nuorimmat täyttävät tänä vuonna 19, iäkkäin 57 vuotta eli ikähaitari on laaja ja se kertoo elinikäisen oppimisen kiinnostuksesta, kertoo opintoasiain päällikkö Sirkka-Liisa Laine.

 
Tyypillinen uusi opiskelija on 22-vuotias nainen Pohjois-Suomesta. 

Naisten osuus uusista opiskelijoista on selvästi suurempi kuin miesten. Naisopiskelijoita on 73 %. Naisten osuus on pysynyt viime vuosien ajan tällä tasolla. Lapin yliopistossa naisten osuus on valtakunnallisesti ottaen suuri, mikä johtuu opintoaloista. Kasvatustieteet ja yhteiskuntatieteet ovat perinteisesti naisvaltaisia aloja. Luokanopettajan opinnot aloittavista naisia on 73 %. Hakijoissa naisia oli jonkin verran enemmän eli miehet pärjäsivät valinnoissa hieman paremmin.

Lapin yliopisto ei kannata jäykkiä kiintiöitä

Tänä kesänä on julkisuudessa keskusteltu  uusien ylioppilaiden aseman vahvistamisesta yliopistojen opiskelijavalinnoissa. Opetusministeriön tavoitteena on nopeuttaa uusien ylioppilaiden sijoittumista yliopisto-opintoihin niin, että vuonna 2005 puolet uusista opiskelijoista olisi saman vuoden ylioppilaita.

- Lapin yliopistoon hyväksytyistä 17 % on saanut valkolakkinsa tänä keväänä ja 19 % edellisvuotena.  Uusien ylioppilaiden määrä vaihtelee  tieteenaloittain. Enimmillään se on taiteiden tiedekunnassa 24 % ja vähimmillään kasvatustieteiden tiedekunnassa 8 %. Kasvatustieteiden tiedekunnassa saa lisäpisteitä mm. alan työkokemuksesta ja opinnoista, mikä omalta osaltaan vaikuttaa uusien ylioppilaiden pieneen osuuteen, arvioi Sirkka-Liisa Laine.

Lapin yliopistossa suhtaudutaan varauksin tavoitteeksi asetettuun  jäykkään kiintiöön. Nopea sijoittuminen jatko-opintoihin  ilman kypsymistä alan valintaan ei voi olla kaikkien kohdalla eduksi. Toki uusien ylioppilaiden asemaan voidaan helpottaa antamalla lisäpisteitä  tai kehittämällä valintakokeita niin, etteivät ne vaadi kohtuuttoman suuria ponnistuksia heti kirjoitusten jälkeen.

- Lapin yliopistossa ei myöskään lämmetä ajatukselle valita opiskelijoita pelkkien todistusten perusteella. Valintakokeilla tulee olemaan  edelleenkin tärkeä rooli  opiskelijavalinnoissa. Valintakokeet mittaavat motivaatiota. Niillä arvioidaan hakijan  soveltuvuutta alalle esim. taideaineissa sekä kykyä yliopisto-opintoihin. Näitä asioita pohditaan tarkemmin tulevan syksyn aikana, kun opiskelijavalintojen kehittämisen strategiaa valmistellaan, kertoo opintoasiain päällikkö Sirkka-Liisa Laine.

Pääosa uusista opiskelijoista, 542,  sai opiskelupaikan valintakokeen perusteella. Ilman valintakokeita hyväksyttiin 54  hakijaa aikaisempien yliopisto-opintojen perusteella. Avoin yliopisto-opiskelu tarjoaakin hyvän tilaisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja siirtyä sitten myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.

- Mikäli nyt ei onnistunut saamaan opiskelupaikkaa, kannattaa tutustua avoimen yliopiston tarjontaan ja käyttää välivuosi hyödyksi. Haku avoimen yliopiston opintoihin on parhaillaan menossa, kannustaa Sirkka-Liisa Laine. 

Opiskelupaikan saaneita muistutetaan myös vahvistamaan opiskelupaikkansa. Mikäli paikan saanut ei määräaikaan mennessä palauta lomaketta, hän menettää opiskelupaikkansa ja se voidaan antaa varasijalla olevalle.

Lisätietoja: Sirkka-Liisa Laine, Opintoasiain päällikkö,  puh. 016 - 341 2253