Opiskelu
kiitos_hakijoille_550x367_2.png

Lapin yliopistoon 7100 hakijaa korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa

31.3.2023

Vuoden 2023 toisessa yhteishaussa Lapin yliopistoon jätettiin 7135 hakemusta. Uudet kohteet kiinnostivat ja perinteisesti vahvoille aloille haettiin vilkkaasti.

Lapin yliopistossa oli haettavana 570 aloituspaikkaa kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan valittaville opiskelijoille. Ensimmäiselle sijalle Lapin yliopiston on valinnut jopa kolme kertaa aloituspaikkojen määrän verran hakijoita.

 Tänä vuonna yliopistoilla oli yhteinen erillishaku avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille pl. kasvatusala. Kasvatusalan koulutusohjelmien hakukohteet sisältävät avoimen väylän yhtenä valintajonona. Tänä keväänä oli mahdollista hakea myös luokanopettajan koulutusohjelmaan avoimen väylän kautta. Lapin yliopiston 50 avoimen väylän paikkaa tavoittelee 148 hakijaa.

Torstaina 30.3. päättyneissä hauissa Lapin yliopistoon oli jätetty yhteensä 7283 hakemusta.

 

– Lapin yliopisto on tärkeä ja laadukas kouluttaja Lapin alueen ja myös koko Suomen asiantuntijatarpeisiin. Yhteisöllinen yliopistomme houkuttelee sekä vakiintuneilla tärkeillä koulutusaloillamme tieteen- ja taiteenaloilla että tämän kevään haussa myös ajankohtaisilla, mielenkiintoisilla ja merkittävillä avauksilla kuten esimerkiksi Arktisen maailmanpolitiikan, kestävyyskasvatuksen ja erityispedagogiikan tutkintokoulutusmahdollisuuksilla, kertoo koulutusvararehtori Satu Uusiautti.

Ensisijaisten hakijoiden määrää suhteessa koulutuksen aloituspaikkoihin tarkasteltaessa vetovoimaisimmiksi hakukohteiksi nousivat tänä keväänä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelma ja taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun koulutus.

Tiedekunnittain tarkasteltuna eniten hakemuksia jätettiin oikeustieteiden tiedekuntaan. Oikeusnotaarin ja oikeustieteiden maisterin opintoihin tuli yhteensä 3022 hakemusta, joista 433 oli valinnut Lapin yliopiston ensisijaiseksi hakukohteekseen. Koulutukseen valitaan yhteensä 140 uutta opiskelijaa.

Kasvatustieteiden tiedekuntaan jätettiin 1146 hakemusta, mikä on yli 200 hakemusta viime vuotista enemmän. Luokanopettajakoulutuksen vankasta suosiosta kertoi tämän kevään 694 hakemuksen määrä. Lapin yliopiston uusi hakukohde erityisopetuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma sai 231 hakemusta.

 

Taiteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittamiseen tähtääviin koulutuksiin tuli yhteensä 707 hakemusta. Eniten hakemuksia taiteiden tiedekunnassa tuli graafisen suunnittelun ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmiin aiempien vuosien tapaan.

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan hakemuksia tuli tänä vuonna 1470. Sosiaalityön tutkinto-ohjelma on selvästi tiedekunnan halutuin hakukohde 680 hakemuksella. Tiedekunnan toiseksi suosituin hakukohde oli hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma, johon jätettiin 458 hakemusta.

 

Suomenkielisen kandidaatin ja maisterintutkinnon lisäksi yhteishaussa haettiin suomenkielisiin maisteritutkintoihin. Maisterihaun hakukohteista vetovoimaisimpia koulutuksia olivat yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hallintotiede ja taiteiden tiedekunnan taiteen asiantuntijan maisteriohjelma.

 

Yhteishaku etenee seuraavaksi valintakokeisiin, jotka järjestetään 26.5.–15.6.2023. Osa valintakokeista toteutetaan sähköisinä kokeina. Hakukohdekohtaiset tiedot valintakokeista on koottu yliopiston valintakoesivulle.

 

Kevään toisen yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan ylioppilastutkinnon perusteella valittavien osalta 29.5.2023 mennessä. Muiden kuin todistusvalintojen osalta tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023. Hakijoita tiedotetaan Opintopolussa.

 

Lisätiedot:

Satu Uusiautti
koulutusvararehtori
satu.uusiautti(at)ulapland.fi
p. 040 484 4150

Merija Timonen
Opiskelupalveluiden johtaja
merija.timonen(at)ulapland.fi
P. 040 777 7352