Uutiset 2002
 

Lapin yliopistoon johtamisen professorin virka

14.11.2002

Lapin yliopiston hallitus perusti kokouksessaan 14.11.2002 johtamisen professorin viran yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Lisäksi hallitus nimitti erikoistutkijan Arktiseen keskukseen ja lehtorin taiteiden tiedekuntaan.

Lapin yliopiston hallitus perusti johtamisen professorin viran yhteiskuntatieteiden tiedekunnan taloustieteiden ja matkailun laitokselle ajalle 1.1.2003-31.12.2006. Johtamisen koulutusohjelma tiedekuntaan perustettiin keväällä 2002.

Arktisen keskuksen erikoistutkijan virkaan, erityisalana globaalimuutoksen vaikutukset pohjoisen ympäristön populaatioekologiaan ja kestävään käyttöön, hallitus nimitti filosofian tohtori Osmo Rätin 1.3.2003 alkaen.

Taiteiden tiedekunnan tekstiilialan lehtorin virkaan yliopiston hallitus nimitti ensi vuoden alusta lähtien taiteen maisteri, tekstiili-artenomi Heidi Pietarisen.

Lapin yliopiston ehdokkaaksi Sodankylän geofysiikan observatorion johtokuntaan Lapin yliopiston hallitus nimesi dekaani Ahti Saarenpään toimikaudeksi 2003-2005. Sodankylän geofysiikan observatorio on valtakunnallinen erillislaitos Oulun yliopiston yhteydessä. Observatorion ylintä hallintoa hoitaa Oulun yliopiston hallituksen nimittämä johtokunta, jonka toimiaika on kolme vuotta.

Yliopiston hallitus käsitteli myös yliopiston uudisrakennushanketta. Hallitus esittää Senaatti-kiinteistöille rakennushankkeen suunnittelun jatkamista siten, että rakentaminen voi alkaa vuonna 2004. Yliopiston hallitus asetti 30.1.2002 yliopiston uudisrakennushankkeen valmistelua varten rakennustoimikunnan, joka on valmistellut hanketta yhdessä Juhani Kataisen arkkitehtitoimiston kanssa.

Lisätietoja: Esko.Riepula@ulapland.fi

LaY/Viestintä/ot