Uutiset 2006

Lapin yliopistoon kuusi Suomen Kulttuurirahaston apurahaa

1.3.2006

Suomen Kulttuurirahasto myönsi apurahan neljälle Lapin yliopiston tutkijalle, yhdelle opiskelijalle ja yhdelle opiskelijaryhmälle. Apurahat jaettiin Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlassa 27.2.2006 Finlandia-talossa.

Suomen Kulttuurirahaston apurahan saivat:

Kasvatustieteen maisteri, taiteen lisensiaatti Mirja Hiltunen yhteisöllistä taidekasvatusta pohjoisen sosiaalikulttuurisessa ympäristössä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 16 000 €

Kasvatustieteen maisteri Riitta Laajala EU:n koulutuspolitiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 16 000 €

Kasvatustieteen maisteri Anne Kurkela maahanmuuttajanaisten aktiivista kansalaisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 16 000 €

Kasvatustieteen maisteri Piritta Pietilä naiseutta ja sukupuoliroolien rakentumista muuttuvassa kulttuurisessa kontekstissa käsittelevään väitöskirjatyöhön 16 000 €

Lapin yliopiston Vis Moot -oikeustapauskilpailujoukkue kansainväliseen oikeustapauskilpailuun osallistumiseen Wienissä 6 000 €

Oikeustieteen ylioppilas Leena Penttinen sopimusoikeutta käsittelevään pro gradu -työhön 4 000 €

LaY/Viestintä/SV