Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 1

Lapin yliopistoon perustettiin professorineuvosto

8.9.2021

Lapin yliopiston lukuvuoden avajaispäivänä 6.9.2021 päätettiin professorineuvoston perustamisesta. Professorineuvoston jäseneksi kuuluvat kaikki Lapin yliopiston työsuhteessa olevat professorit.

Professorineuvosto on luonteeltaan akateeminen neuvoa-antava ja kantaa ottava elin olennaisissa yliopistoa koskevissa asioissa hallinnon, tutkimuksen, kehittämisen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja sidosryhmäyhteistyön tueksi. Se mahdollistaa tiedekunta- ja yksikkörajat ylittävän yhteisöllisen tiedonrakentelun ja uudet avaukset eri tieteen- ja taiteenalojen rajapinnoilla.

Lisäksi se lisää yksiköiden ja tiedekuntien välistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja koordinaatiota sekä edistää yliopistoyhteisön sivistystä ja jäsenten osallisuutta.

– Professorineuvosto edesauttaa monin tavoin yliopiston sisäistä dialogia, kertoo Professoriliiton Lapin yliopiston paikallisosaston puheenjohtaja Markku Vieru.

Perustamiskokouksessa todettiin, että professorineuvostosta tehdään kirjaus yliopiston hallintojohtosääntöön. Johtosääntötyöryhmässä on edustus kaikista tiedekunnista, Arktisesta keskuksesta ja yliopiston hallituksesta sekä Professoriliiton paikallisosastosta. Työryhmän kokoonpano on: Mauri Ylä-Kotola (puheenjohtaja), Heli Ruokamo, Monica Tennberg, Matti Nojonen, Suvi Ronkainen, Jarno Valkonen ja Markku Vieru.

Johtosääntötyöryhmä laatii esityksen professorineuvoston tehtävistä ja toimintaperiaatteista.

Lisätietoja:

Markku Vieru, professori,
Professoriliitto ry, Lapin yliopiston osasto
markku.vieru(at)ulapland.fi