Uutiset 2006

Lapin yliopistoon saamelaiskulttuurin opintokokonaisuus

23.10.2006

Lapin yliopistoon perustetaan monitieteinen saamelaiskulttuurin opintokokonaisuus. Asiasta sovittiin saamelaisopiskelijoiden ja rehtoraatin tapaamisessa 19.10.2006.

Lapin yliopiston saamelaisopiskelijat tekivät elokuussa 2006 rehtori Mauri Ylä-Kotolalle aloitteen saamelaisopetuksen ja -tutkimuksen kohentamiseksi Lapin yliopistossa. Saamelaisopiskelijat ja rehtoraatti käsittelivät asiaa 19.10.2006.

Lapin yliopistoon päätettiin perustaa yliopiston kaikki opetusalat kattava saamelaiskulttuurin opintokokonaisuus, joka muodostuu saamelaiskulttuurin, saamelaiskasvatuksen, saamelaisoikeuden, saamelaistaiteen (käsityön ja muotoilun), saamelaismatkailun ja yhteiskuntapolitiikan opintojaksoista. Opintokokonaisuus on avoin kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Opintokokonaisuus pyrkii tekemään yhteistyötä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Kautokeinon saamelaisen korkeakoulun sekä Tromssan yliopiston saamelaiskeskuksen kanssa.

Lisäksi kuhunkin tiedekuntaan nimetään vastuuopettaja, joka toimii saamelaisopiskelijoiden graduohjauksessa tutkimustuutorina. Gradujen ohjausta varten järjestetään vuosittain saamentutkimuksen päivät.

Palaverissa pohdittiin myös, voidaanko Lapin yliopiston harjoittelukoulun yhteyteen perustaa saamenkielinen luokka. Asiasta tehtäneen hanke-esitys opetusministeriölle ensi keväänä. Lapin yliopiston yhdenvertaisuusstrategian valmisteluun otetaan mukaan saamelaisopiskelijoiden edustaja.

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288
Opiskelija Rauni Äärelä
Puhelin 040 5737 270

LaY/Viestintä/OT