Uutiset 2012

Lapin yliopistoon urapolkujärjestelmä

18.12.2012

Lapin yliopistossa on käyty kuluneen vuoden aikana keskustelua urapolkujärjestelmän luomisesta. Käydyissä keskusteluissa on vahvistunut, että yliopistossa on tarvetta yliopiston profiilia ja sen strategisten kärkien osaamista vahvistavan urapolkujärjestelmän kehittämiselle.

Hallituksen päätöksen mukaan yliopiston urapolkujärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa kansainvälisesti ja kansallisesti ansioituneiden tutkijoiden rekrytointi yliopiston strategisille painoaloille sekä ohjeistaa oman opetus- ja tutkimushenkilökunnan mahdollisuus uralla etenemiseen.

Strateginen urapolku
Strategisen urapolun tavoitteena on vahvistaa yliopiston profiilin ja sen strategisten kärkien osaamista rekrytoimalla tutkijoita apulaisprofessorin tehtävänimikkeellä strategisille kärkialoille. Rekrytoivalle tutkijalle tarjotaan mahdollisuus pätevöityä vastaavaan professorin tehtävään kahden viisivuotiskauden aikana. Tiedekunnat ja Arktinen keskus voivat tehdä tulosneuvotteluprosessin yhteydessä aloitteen yliopiston profiilia ja strategisia kärkiä vahvistavan apulaisprofessorin tehtävästä.

Apulaisprofessuuriin valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, jonka suorittamisesta on kulunut enintään 10 vuotta. Edelleen edellytetään, että valittava on toiminut aktiivisesti laajoissa, tuloksellisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa tai taiteellisen toiminnan produktioissa yliopiston profiilin strategisten kärkien alueilla ja valittavalla on osoitettua kykyä tutkimusryhmien kokoamisesta, monitieteisestä tutkimuksesta tai tieteen/taiteen rajapinnoilla työskentelystä.

Henkilökohtainen urapolku
Lapin yliopiston opetus- ja tutkimustehtävät sijoittuvat neliportaiseen tutkijanurajärjestelmään. Eri tehtävien kelpoisuudet on määritelty yliopiston johtosäännössä ja yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan tehtävärakenteessa. Lapin yliopiston henkilökohtaisen urapolkujärjestelmä koskee tutkijanurajärjestelmän portaita yhdestä kolmeen. Portaan neljä (professorit ja tutkimusprofessorit) tehtävät täytetään ulkoisen haun tai kutsumismenettelyn kautta.

Portaalta toiselle eteneminen edellyttää erityisen menestyksekästä toimintaa ja sen tulee suuntautua yliopiston strategian mukaisille profiili- ja painoaloille. Urapolun mukaisesta tehtävästä sovitaan yksikön tulosneuvotteluissa ja se sisällytetään yliopiston strategiseen henkilöstösuunnitelmaan.

Urapolkua koskevat asiakirjat löytyvät intrasta kohdasta: Työsuhdeasiat/ohjeet  

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Mirja Väyrynen
Puhelin 040 861 2225

LaY/Viestintä/OT