Uutiset 2021
Työtaide_kuppinurin_web.jpg
Työpalaverissa kuppi nurin? Joko läikkyy yli reunojen? Työtaide -hankkeen taideinterventioilla innostetaan työyhteisöjä vuorovaikuttamaan ja etsimään hyvinvointia uuden toiminnan äärellä. Kuva: Niina Oinas

Lapin yliopistossa kehitetään sosiaali- ja terveysalan työhyvinvointia taideperustaisesti

29.3.2021

Lapin Yliopiston taiteiden tiedekunta aloittaa sosiaali- ja terveysalan työhyvinvoinnin kehittämisen uuden ”Työtaide: esiselvitys taideinterventioista työyhteisöihin” -hankkeen myötä. Hankkeessa järjestetään taidetyöpajoja, joista saadut hyvät kokemukset vakiinnutetaan osaksi sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden normaalia toimintaa.

Tukea työhyvinvoinnin lisäämiseen tarvitaan useilla aloilla. Tutkimustietoa on jo olemassa siitä, miten työhyvinvointia voidaan taiteiden avulla tukea. Toiminta ei kuitenkaan ole vielä vakiintunut Lappiin.

– Taidetyöpajatoiminnan avulla pystymme vakiinnuttamaan hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät sosiaali- ja terveysalan yksiköiden arkeen ja hoitokulttuuriin, työn organisointiin ja johtamiseen, kertoo hankkeen työpajojen suunnittelija Niina Oinas.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Lapin Muistiyhdistys, Nuorten Ystävät ry ja Saarenkylän vanhustenkotiyhdistys ry. Työpajakokemusten avulla pyritään parantamaan työntekijöiden sekä lähiesimiesten työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Erityishuomiota kiinnitetään osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Samalla työhyvinvoinnin tukeminen edistää työurien pidentämistä ikääntyvän työväestön parissa.

Hanke yhdistää keskeiset toimijat – taiteilijat, taideperustaisten palvelujen tarjoajat, taiteen välittäjät ja sosiaali- ja terveyssektorin sekä työllisyyspalveluiden toimijat – luoden näin hyvän pohjan tulevaisuuden yhteistyölle.

”Työtaide: esiselvitys taideinterventioista työyhteisöihin” –hankkeesta

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus). Hanke toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana.

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja Mirja Hiltunen
040 484 4373

Projektipäällikkö Antti Stöckell
040 484 4408

Suunnittelija Niina Oinas
040 158 0366

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi