Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 2

Lapin yliopistosta UArcticin kansainvälisen sihteeristön pysyvä koti

25.10.2021

Lapin yliopisto ja arktinen yliopistoverkosto UArctic ry ovat solmineet uuden yhteistyösopimuksen. Lokakuun 8. päivänä allekirjoitettu sopimus takaa yhdistyksen kansainvälisen sihteeristön toimipaikaksi Lapin yliopiston pysyväisluonteisesti. Kyseessä on Suomen ainoa pysyvä arktinen sihteeristö.

UArctic-verkosto koostuu yli 200 korkeakoulusta, tutkimuskeskuksesta ja muista organisaatioista, jotka tekevät yhteistyötä pohjoisen koulutuksen ja tutkimuksen parissa. Sihteeristö on UArcticin keskeisin koordinaatio- ja yhteystaho, jonka tehtävänä on tukea verkoston hallintoa ja huolehtia tieto-, viestintä- ja jäsenpalveluista.

UArcticin sihteeristö on sijainnut Lapin yliopistolla vuodesta 2001 lähtien, jolloin verkosto perustettiin. Yliopistolla oli keskeinen rooli UArcticin historiassa jo tätä ennen; verkoston perustamista edeltävän toteutettavuustutkimuksen toteutti Sirkumpolaaristen yliopistojen yhdistys (Circumpolar Universities Association), jonka kotipaikkana oli tuolloin Lapin yliopisto.

Uudessa yhteistyösopimuksessa huomioidaan Lapin yliopiston keskeinen rooli arktisessa koulutus- ja tutkimusyhteistyössä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. UArctic-yhteistyön kautta yliopisto lisää kansainvälistä näkyvyyttään, hankkii uusia yhteistyökumppaneita ja vahvistaa temaattisten verkostojensa toimintaa.

UArcticin sihteeristössä työskentelee viisi henkilöä, ja sihteeristön päällikkönä toimii Lapin yliopiston kansainvälisten asioiden johtaja Outi Snellman.

Lisätietoja:

Antti Syväjärvi
Rehtori, Lapin yliopisto
antti.syvajarvi(at) ulapland.fi
p. 0400 606 244

Outi Snellman
Kansainvälisten asioiden johtaja, Lapin yliopisto
Kansainvälisen sihteeristön päällikkö, varapresidentti, UArctic
outi.snellman(at)ulapland.fi
p. 040 501 0209