Uutiset 2021
uutiskuva_3.jpg

Lapista etätyön edelläkävijä

27.8.2021

Lapin yliopistossa on käynnistynyt Perheystävällinen hybridityön Lappi -hanke, jossa yhdistetään etätyön kehittäminen ja kuntien perheille tarjoamat mahdollisuudet toimivaksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa vastataan Lapin liiton kokoaman Lapin veto- ja pitovoima -tiekartan tavoitteisiin erityisesti kehittämällä etätyötä kunnissa ja tämän myötä vahvistamalla lappilaisten julkisten organisaatioiden ja yritysten houkuttelevuutta sekä kilpailukykyä.

Näkökulmana lappilaisen työelämän kehittämiseen ovat etätyön edellytykset erityisesti työhyvinvoinnin ja perheystävällisyyden lähtökohdista. Lapissa on runsaasti potentiaalia erottua edukseen luonnon ja turvallisuuden sekä asumisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksilla.

Hankkeessa kartoitetaan Lapin kuntien etätyötilanne sekä etätyön vaikutuksia työhyvinvoinnille. Etätyön edellytyksiä kehitetään tukena etätyösopimusten ja etätyökäytänteiden ajantasaistamisessa sekä koulutetaan myös yrityksiä uusien toimintatapojen käyttöönotossa. Hankkeen viestinnällä lisätään Lapin kuntien näkyvyyttä ja houkuttelevuutta perheystävällisenä etätyön tekemisen paikkana.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke toteutetaan yhteistyössä Kittilän, Pellon, Posion, Sodankylän, Tornion ja Utsjoen kuntien kanssa 1.3.2021–30.6.2023 välisenä aikana.

Lisätietoja hankkeesta:
Projektipäällikkö Inga Koskitalo
Perheystävällinen hybridityön Lappi -hanke
Lapin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut
P. 040 659 8049
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi